ข่าวอีพีจี
EPG Investor Site Visit
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG ได้นำคณะนักลงทุนเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทในกลุ่ม อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป ที่อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

On 27 September 2017, The Eastern Polymer Group (EPG) held investor site visit at the EPG main factoring base in Nikom Pattana, Rayong Province