ข่าวอีพีจี
EPG Today makes Tomorrow
EPG จัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “EPG Today makes Tomorrow” โดยมีผู้บริหารและพนักงานระดับจัดการเข้าร่วมงานกว่า 130 คนเมื่อ 7 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมเมเปิ้ล ถ.ศรีนครินทร์     

EPG Held Annual Seminar 2017 under the theme of “EPG Today makes Tomorrow” where more than 130 managements and employees participated. The event was held on 7th October 2017 at Maple Hotel Srinakarin Road.