ข่าวอีพีจี
จัดอบรมหลักสูตร "มัคคานุคา พื้นฐาน" / EPG Co-Host Basic Makkanuka Course
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และเจ้าภาพร่วม จัดอบรมหลักสูตร "มัคคานุคาพื้นฐาน" เพื่อเรียนรู้การสร้างสติ และฝึกวิปัสสนา โดย วิปัสสนาจารย์ ประเสริฐ อุทัยเฉลิม ให้แก่ พนักงาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมอบรม รวม 110 คน ณ ธรรมสถาน ว่องวานิช เทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ เมื่อ 11-13 พฤษภาคม 2561

During 11th - 13th May 2018 The Eastern Polymer Group (EPG) Co-Host Basic Makkanuka Course, a Dharma course which aim build a foundation of self-consciousness through the practice of Mediation of which 110 of employees and interested individuals participated. The event was host by Mr.Prasert Uthaichalerm ,Mediation Master at Vongvanij-Dhammasathan, Samutprakan