ข่าวอีพีจี
CEO EPG ร่วมบรรยายหัวข้อ “Engineering Technology to COVID-19 for AFEO” จัดโดย สมาพันธ์วิศวกรอาเซียน (AFEO)  / EPG’s CEO is a guest panelist at “Engineering Technology to COVID-19 for AFEO” organized by ASEAN federation of engineering organization (AFEO)
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG ได้รับเชิญให้เข้าร่วมบรรยายผ่านระบบออนไลน์ภายในงาน AFEO Disaster Preparedness & Mitigation Webinar Series 1: “Engineering Technology to COVID-19 for AFEO” จัดโดย สมาพันธ์วิศวกรอาเซียน หรือ ASEAN Federation of Engineering Organizations (AFEO) ดร.ภวัฒน์ บรรยายในหัวข้อ “Thailand Innovation Field Hospital Bed in COVID-19” เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรม “เตียงสนามแอร์โรคลาส” เตียงพลาสติกสำเร็จรูปสำหรับโรงพยาบาลสนาม (Field hospital Bed) ผลิตจากพลาสติกประเภท HDPE และ PP ชนิดพิเศษ รับน้ำหนักได้กว่า 200 กิโลกรัม ติดตั้งง่าย ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อได้ง่าย และ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้บริจาคเตียงสนามแอร์โรคลาส ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อรับมือกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยจากโรค Covid-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที

On the 25th August 2021, Dr.Pawat Vitoorapakorn, Chief executive officer of Eastern Polymer Group Public Company Limited (EPG) was invited as a guest panelist to provide lecture during AFEO Disaster Preparedness & Mitigation Webinar Series 1: “Engineering Technology to COVID-19 for AFEO” organized by ASEAN federation of engineering organization (AFEO). Within the event, Dr.Pawat lectured under the topic of “Thailand Innovation Field Hospital Bed in COVID-19” which link into the “AEROKLAS Field Bed”, the innovative plastic field hospital bed manufactured from specialized HDPE and PP that could support the weight of patient up to 200 Kg. The Bed also developed with concern of hygienic standard which allow them to be easily disinfected after use and recycle. The AEROKLAS Field Bed is currently being distributed to various field hospitals in order to help support medical staff and covid-19 patient in many areas.