ข่าวอีพีจี
EPG Driving Force
เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 EPG จัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ "Driving Force" โดยมีผู้บริหารและพนักงานระดับจัดการเข้าร่วมงานกว่า 130 คน เพื่อร่วมนำเสนอแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ พร้อมทั้งร่วมทำกิจกรรม CSR โดยคณะผู้บริหารและพนักงานมอบเงินรวม 100,100 บาท และคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์จำนวน 10 ชุด ให้กับโรงเรียนโสตศึกษา จ.ชลบุรี

During 17 -18 February 2018, EPG held annual seminar 2018 under the topic of “Driving Force” with more than 130 Senior Management and Management participate in order to present Business Strategies at Bangsaen Heritage Hotel. After the seminar, the company also visit Chonburi School for the Deaf for CSR activity by donating 100,100 Baht and 10 set of computers to the school.

:
IPP Game 2017
คุณชำนาญ วิทูรปกรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสี IPP Game 2017 ในฐานะเจ้าภาพจัดกิจกรรมในปีนี้ โดยมีบริษัทที่ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรม IPP เข้าร่วมการแข่งขันรวม 7 บริษัท มีพนักงานและครอบครัวของพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน ณ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7 เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2560

On the 19th November 2017, Mr. Chumnan Vitoorapakorn Deputy Chief Executive Officer of the Eastern Polymer Group (EPG) and Managing Director of Aeroflex  officially announced the opening of the IPP Game 2017 where this year Aeroflex is the Host of the Annual sport Event. The 21st IPP games had the total of 7 companies participated which include approximately 1000 individuals consist of employees and employee's family.

:
EPG จัดโครงการ ปันความอุ่น-เพิ่มความสุข 2017 / EPG donated necessity to prepare for winter.
บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์กรุ๊ป นำโดย คุณสมรวล วิทูรปกรณ์ ผู้บริหาร EPG ได้จัดโครงการปันความอุ่น-เพิ่มความสุขโดยมอบเครื่องกันหนาว อาหารและสิ่งจำเป็นให้กับชาวบ้าน บ้านป่าแดงสามัคคี ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา และ ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2560 โครงการดังกล่าวจัดต่อเนื่องกว่า 10 ปี 

The Eastern Polymer Group (EPG) led by Mrs. Somrual Vitoorapakorn Senior Executive of EPG, organized the donation for necessity to prepare the people of Chiangkham, Phayao Province and Thoeng, Chiangrai Province for winter during 24th - 25th November 2017.

:
EPG จัดหลักสูตร"ม้คคานุคาเข้ม ระดับ ๒" / EPG host Intensive Makkaanuka Level 2 course
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และเจ้าภาพร่วม จัดอบรมหลักสูตร "มัคคานุคาเข้ม ระดับ 2"  โดย อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม ให้แก่ พนักงาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมอบรม รวม 93 คน  
ณ ธรรมสถาน ว่องวานิช เทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ เมื่อ 16-19 พฤศจิกายน 2560

During 16th - 19th November 2017 The Eastern Polymer Group (EPG) Co-Host Intensive Makkanuka Level 2 Course where 93 of employees and interested individuals participated. The event was host by Mr.Prasert Uthaichalerm at Vongvanij-Dhammasathan, Samutprakan

:
SET in the City 2017
ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับ ผู้บริหารจากบมจ.ปูนซิเมนต์ไทย และ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร เนื่องในโอกาสร่วมเป็นวิทยากรเสวนาหัวข้อ “เปิดใจ CEO สร้างธุรกิจให้มั่นคง เติบโตด้วย Innovation” ในงานมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี SET in the City 2017 โดยได้ร่วมให้ข้อมูลบริษัท และนำเสนอแนวคิดด้านนวัตกรรมของ EPG งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อเร็วๆ นี้

On the 19th November 2017, Dr.Pawat Vitoorapakorn (Left) CEO of The Eastern Polymer Group PLC participated in panel discussion along with Senior Management from Siam Cement Group PLC and  Chareon Pokphand Food PLC during SET in the City 2017 which is organized by the stock exchange of Thailand under the topic of Innovation at Royal Paragon Hall Siam Paragon.

:
วางศิลาฤกษ์ บริษัทร่วมทุน ALP Aeroflex India Private Ltd / Laid the Foundation Stone of New Joint venture ALP Aeroflex India Private Ltd
วันที่ 28 กันยายน 2560 ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหาร ร่วมด้วย มิสเตอร์ อิกบาว ซิงก์ อนันด์ ประธานกลุ่ม ALP Overseas ร่วมวางศิลาฤกษ์ในการก่อสร้างโรงงานของบริษัทร่วมทุน ALP Aeroflex India Private Ltd ณ เมือง กูกาลโคต้า รัฐราชาสถาน ประเทศอินเดีย 

On 28 September  2017, Dr. Pawat Vitoorapakorn Chief Executive Officer of the Eastern Polymer Group (EPG) with Senior management of EPG, along with  Mr Iqbal Singh Anand  (Chairman, ALP Overseas group)  laid  the foundation stone to start the construction of new joint venture factory ALP Aeroflex India Private Ltd in Gugalkota , Rajasthan, India.

:
EPG Today makes Tomorrow
EPG จัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “EPG Today makes Tomorrow” โดยมีผู้บริหารและพนักงานระดับจัดการเข้าร่วมงานกว่า 130 คนเมื่อ 7 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมเมเปิ้ล ถ.ศรีนครินทร์     

EPG Held Annual Seminar 2017 under the theme of “EPG Today makes Tomorrow” where more than 130 managements and employees participated. The event was held on 7th October 2017 at Maple Hotel Srinakarin Road.

:
Aeroklas: Start-up Talk: Ride your passion Drive the future
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 คุณเอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป (EPG) และ กรรมการผู้จัดการบริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงาน Start-up talk : Ride your passion Drive the future ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณ Science Learning Space, KMUTT บางมด

On the 19th October 2016 Mr.Ekawat Vitoorapakorn Deputy CEO of the Eastern Polymer Group (EPG) and Managing Director of Aeroklas participated as a guest speaker at the Start-up talk : Ride your passion Drive the future Which organized by King Mongkut's university of technology Thonburi (KMUTT) at Science Learning Space, KMUTT 

:
EPG และ VTH มอบทุนการศึกษา แก่บุตรพนักงาน / EPG and VTH provide provided scholarships for the personnel’s children
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EPG) และ บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด (VTH) มอบทุนการศึกษาจำนวน 18 ทุน (ไม่มีเงื่อนไข) ให้แก่บุตรพนักงานของบริษัทในกลุ่ม ที่มีผลการเรียนดี และศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาสายวิทยาศาตร์ วิศวกรรม และ คุรุศาสตร์ พร้อมเปิดโอกาสการฝึกงานในกลุ่มบริษัท ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างบุคคลากรเพื่อรองรับการเติบโตตามแนวทางการพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล “Thailand 4.0.” เมื่อ 29 กันยายน 2560 โดยการมอบทุนนวัตกรรมในครั้งนี้เป็นการมอบทุนพิเศษเพิ่มเติมจากทุนการศึกษาบุตรหลานพนักงานที่จัดเป็นประจำทุกปี

On the 29th September 2017 the Eastern Polymer Group (EPG) and the Vitoorapakorn Holding (VTH) provided 18 scholarships (unconditional) for the personnel’s children with outstanding academic performance that studies in Post-secondary level. This specific scholarships are provided to the personnel children that enroll 

:
EPG Investor Site Visit
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG ได้นำคณะนักลงทุนเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทในกลุ่ม อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป ที่อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

On 27 September 2017, The Eastern Polymer Group (EPG) held investor site visit at the EPG main factoring base in Nikom Pattana, Rayong Province 

:
Page 3 of 11First   Previous   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last