บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > ข่าว > ข่าวอีพีจี
ข่าวอีพีจี
EPG โรดโชว์ให้ข้อมูลแก่นักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศในงาน Thailand Focus 2019 / EPG attended Thailand Focus 2019
ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ รศ.ดร.เฉลียว วิทูรปกรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG เข้าร่วมโรดโชว์ ให้ข้อมูลศักยภาพการเติบโตและแผนการดำเนินงานของบริษัท แก่นักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในงาน “Thailand Focus 2019: Embracing Opportunities - The Next Chapter” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนักลงทุนสถาบันสนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

Dr.Pawat Vitoorapakorn CEO of the Eastern Polymer Group (EPG), with management of EPG attended “Thailand Focus 2019: Embracing Opportunities - The Next Chapter” organized by The stock exchange of Thailand at Grand Hyatt Erawan Bangkok . The event is well received by various institutional investor from both domestic and international.

EPG Investor Site Visit
คุณเนาวรัตน์ วิทูรปกรณ์ ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมผู้บริหาร และทีมงาน บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG ให้การต้อนรับคณะผู้ถือหุ้น ในโอกาสเยี่ยมชมกิจการ พร้อมนำเสนอข้อมูลนวัตกรรมการผลิตของกลุ่มบริษัท ณ สวนอุตสาหกรรม อินเตอร์เนชั่นแนล โพลีเมอร์ปาร์ค อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เมื่อเร็วๆ นี้

Miss Naowarat Vitoorapakorn Assisting Deputy CEO of EPG, with managements and employees of EPG welcome investors to EPG main factory base at IPP, Rayong.

โครงการ “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ”  / The Forest Rehabilitation Project
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง ร่วมกับบริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG จัดโครงการ “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” ณ เขาจอมแห อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยมีนายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร EPG พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมปลูกกล้าไม้จำนวน 2,500 ต้น บนพื้นที่ประมาณ 25 ไร่

In commemoration of Her Majesty Queen Sirikit, The Queen Mother on the occasion of the 87th Birthday Anniversary on August 12, 2019 ”, The Natural Resources and Environmental Office, together with Eastern Polymer Group Public Company (EPG) co-organized the forest rehabilitation project at KhaoChomHae NikhomPattana, Rayong Province. The event was co-hosting by Mr. Yuthapon Ongarjithichai and Dr.Pawat Vitoorapakorn, CEO of EPG with EPG management and employee. The rehabilitatin project is able to plant more than 2,500 perennial trees with coverage area approximately 25 rai.

EPG จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 / EPG attended the Annual General Meeting 2019
นายวัชรา ตันตริยานนท์ ประธานกรรมการ นายภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการบริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรม ดิ แอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

Mr.Vachara Tuntariyanon (Chairman of the Board), Mr.Pawat Vitoorapakorn (Vice Chairman of the Board and Chief Executive Officer) with Board of Directors and Executive Management of the Eastern Polymer Group (EPG) attend the Annual General Meeting 2019 at The Conventionhall, The Ambassador Hotel recently

กลุ่มบริษัท EPG มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงาน ประจำปี 2562 / EPG provided the scholarship for Employee’s family
ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คณะผู้บริหาร จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงาน ของกลุ่มบริษัท EPG เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่พนักงาน รวมถึงช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวของพนักงาน มอบทุนการศึกษารวม 1,257 ทุน มูลค่าประมาณ 5 ล้านบาท เมื่อวันที่ 27 - 28 เมษายน 2562 ณ EPG สำนักงานใหญ่ จ.สมุทรปราการ และ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง

Dr. Pawat Vitoorapakorn Chief Executive Officer and Management of Eastern Polymer group Plc. award the scholarship for Employee’s Family in order to encourage employee and lighten the cost in their family. The event took place during 27- 28nd of April 2019 at two locations which are at EPG head office located in Samutprakarn and at Star Hotel, Rayong. In the year of 2019, the company able to provide total of 1,257 scholarships which can be approximated to 5 Million Baht.

:
EPG และครอบครัววิทูรปกรณ์ จัดอบรมหลักสูตร ธรรมบุตร / EPG and Vitoorapakorn family held Dhamma practitioner for children
ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร EPG เป็นประธานเปิดอบรม หลักสูตร ธรรมบุตร โดยบริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG และครอบครัววิทูรปกรณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดอบรม บรรยายธรรมโดยพระครูสังฆรักษ์ปัญญา วรปัญญาเมธีและพระธรรมวิทยากร ให้แก่เยาวชนอายุ 7-11 ปี ระหว่างวันที่ 19 – 21 เมษายน 2562 ณ ธรรมสถานว่องวานิช อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

Dr.Pawat Vitoorapakorn, CEO of the Eastern Polymer Group (EPG) presided over the opening of Dhamma Practitioner class for children age 7-11 year old which is hosted by EPG and Vitoorapakorn family on the 19-21 April 2019 at Vongvanij-Dhammasathan, Samutprakan.

:
EPG และ Aeroflex จัดงานสงกรานต์ประจำปี 2562 / EPG and Aeroflex held annual Songkran 2019
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG และ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด (Aeroflex) บริษัทย่อย ได้จัดงานสงกรานต์ประจำปี 2562 โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานได้จัดพิธีสงฆ์ กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหารระดับสูง พร้อมกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อสืบสานประเพณีไทยเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล และ สร้างความสามัคคี ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จ.สมุทรปราการ

The Eastern Polymer Group (EPG) and its subsidiaries Aeroflex held annual Songkran Ceremony at the Company’s Headquarter on the 12 April 2019. During the event, senior management and employee participated in traditional activities to preserve Thai culture Heritage.

:
EPG จัดธรรมบรรยาย ภายใต้หัวข้อ “ทำเต็มที่ แต่ไม่ซีเรียส”  โดย พระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ / EPG held Dhamma by Phra Paisal Visalo
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG เป็นเจ้าภาพจัดธรรมบรรยาย ภายใต้หัวข้อ “ทำเต็มที่ แต่ไม่ซีเรียส” โดยพระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ กิจกรรมดังกล่าวเปิดโอกาสให้พนักงานบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึง ผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำนักงานบางนา

The Eastern Polymer group (EPG) held Dhamma activity for employees and other interest individuals. The activities include the lecturing by Phra Paisal Visalo, the abbot of Wat Pasukato Chaiyaphum province at The Eastern Polymer Group’s Bangna Office.

:
EPG จัดงานสัมมนาประจำปี 2562 / EPG Annual Seminar 2019
EPG จัดงานสัมมนาประจำปี 2562 ให้แก่พนักงานในระดับจัดการของ EPG และบริษัทย่อย ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้บริหารของแต่ละกลุ่มธุรกิจร่วมแสดงวิสัยทัศน์และ ให้นโยบายในการดำเนินงานภายใต้ทิศทางการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม และการขยายธุรกิจในตลาดโลก ณ โรงแรม อวานี พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา

EPG held annual seminar 2019 for the employee in the management level at Avani hotel Pattaya, Chonburi during 16-17 February 2019. Within the seminar, senior’s EPG and Subsidiaries management discuss corporate vision and business direction in order to establish sustainable business.

:
EPG ร่วมสนับสนุนตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำ ECO Brick มอบให้โรงเรียน Bamboo School จ.กาญจนบุรี / EPG is honored to support the Stock Exchange of Thailand to create ECO Brick for Bamboo School, Karnchanaburi Province
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 รศ.ดร.เฉลียว วิทูรปกรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร EPG มอบถุงพลาสติกใช้แล้วจำนวน 220 กิโลกรัม ภายใต้โครงการรับแลกถุงพลาสติกบรรจุถ้วยน้ำดื่ม EPP เพื่อนำไปใช้รีไซเคิลของบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด หรือ EPP บริษัทย่อยของ EPG โดยมอบให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อนำไปบรรจุใส่ขวดพลาสติกจนแน่นจนกระทั่งได้วัสดุที่เรียกว่า “Eco Brick” และส่งต่อให้กับโรงเรียน Bamboo School ณ ชุมชนบ้องตี้ล่าง จ.กาญจนบุรี นำไปใช้ก่อสร้างผนังแทนอิฐของห้องสมุดและห้องเรียน โดยได้รับเกียรติจากคุณประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เป็นผู้รับมอบ ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

On the 30th November 2018, Assoc.Prof.Dr.Chalieo Vitoorapakorn, Deputy CEO of EPG delivered 220 kilograms of used plastic bag (Packaging of Plastic Cup under EPP recycle program) of Eastern Polypack Co., Ltd (EPP), Subsidiaries of EPG to the Stock Exchange of Thailand. The used plastic bags will be converted into “Eco-Brick”, a green construction material by packing clean and dry used plastic into a plastic bottle to a set density. The Eco Brick will be pass on to Bamboo school, Bongti Lang Community, Kanchanaburi Province to build the wall for Classroom and library. EPG is honored to deliver the used plastic bag to Mr. Prapan Charoenprawatt , Executive Vice President of the Stock exchange of Thailand and President of Market for Alternative Investment (mai).

:
Page 3 of 13First   Previous   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last