ข่าวอีพีจี
3 บริษัทย่อยเข้ารับรางวัล PM Award 2017 / EPG Subsidiaries is honored to receive the PM Award 2017
EPG ร่วมแสดงความยินดีกับ 3 บริษัทย่อย เข้ารับรางวัล PM Award 2017 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG นำคณะผู้บริหารของบริษัทย่อย เข้ารับรางวัล PM Award 2017 จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยในปีนี้ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด และ บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ได้รับรางวัล “สินค้านวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม” (Best Green Innovation) และบริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ได้รับรางวัล “ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม” (Best Exporter) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ทำเนียบรัฐบาล 

EPG would like to congratulate its subsidiaries in receiving the PM Award 2017 for two consecutive years. Dr. Pawat Vitoorapakorn Chief Executive Officer of the Eastern Polymer Group (EPG) with the management of the subsidiaries received the PM Award 2017 from Prime Minister General Prayuth Chan-ocha on the 30th August 2017. For this year Aeroflex and EPP received Best Green Innovation Award. Aeroklas receive Best Exporter award. 

:
EPG ร่วมให้ข้อมูลนักลงทุนในงาน Thailand Focus 2017 / EPG Attended Thailand focus 2017
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทีมผู้บริหาร EPG ร่วมให้ข้อมูลบริษัทแก่ผู้ลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศในงาน Thailand Focus 2017  “Establishing the new engine” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บล. ภัทร และ ธนาคารแห่งอเมริกา เมอร์ริล ลินซ์ ครั้งนี้มีผู้ลงทุนให้การตอบรับเข้าร่วมรับฟังข้อมูล EPG จำนวนมาก   

On the 29th August 2017, Dr.Pawat Vitoorapakorn Chief Executive officer and the Management of The Eastern Polymer Group (EPG) attended Thailand Focus 2017 “Establishing the new engine” which organized by the Stock Exchange of Thailand, Phatra Securities and Bank of America Merrill Lynch. The event is well received by various institutional investor from over the world.

:
EPG ร่วมยินดีกับบริษัทย่อยที่ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Awards  2560 / EPG would like to congratulate the subsidiaries in receiving the CSR-DIW Continuous Award 2017
เมื่อวันพฤหัสบดีที่  17  สิงหาคม  2560  คุณชำนาญ   วิทูรปกรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร EPG ร่วมด้วยผู้บริหารของบริษัทย่อยได้แก่ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด และ บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด เข้ารับรางวัล CSR-DIW Continuous Awards  2560  จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยบริษัท  แอร์โรเฟลกซ์  จำกัด  ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่  4 และบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่  9 

On the 17th August 2017, Mr Chumnan Vitoorapakorn Deputy Chief Executive Officer of EPG and Management of the Subsidiaries (Aeroflex and EPP) received the CSR-DIW Continuous Awards 2017 from the Ministry of Industries. Aeroflex received the CSR-DIW for the 4th Consecutive years while EPP received the award for the 9th Consecutive years.

:
EPG ส่งมอบสิ่งของมูลค่ากว่า 200,000 บาทให้กับ กอ.รมน. เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย / EPG delivered EPG’s product total of 200,000 Baht to ISOC in order to help remedy those that affect by the flood.

 

นางสาวประภาวดี ณ ระนอง ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ตัวแทนจากบริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG และ บจ.ตะวันออก ซินเทค ได้นำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท EPG ได้แก่ เรือดัดแปลงจากผลิตภัณฑ์พื้นปูกระบะ (Bed Liner) ภายใต้แบรนด์ Aeroklas จำนวน 50 ลำ บรรจุภัณฑ์พลาสติก ภายใต้แบรนด์ EPP และข้าวสารหอมมะลิ มูลค่ารวม 204,907 บาท มอบให้กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เมื่อ 18 สิงหาคม 2560 ณ กอ.รมน. สวนรื่นฤดี

Miss Prapawadee Na Ranong, Senior Manager Investor Relations of Eastern Polymer Group (EPG) represesentative from EPG and representative from Eastern Syntec delivered EPG’s product which are Boats (converted from Bedliner) under the brand of Aeroklas for the total of 50 Units, plastic packaging and Jasmine rice for the total of 204,907 Baht to Internal Security Operations Command (ISOC). 

:
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EPG) ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 / Eastern Polymer Group (PCL) (EPG) attended the Annual General Meeting 2017
นายวัชรา ตันตริยานนท์ ประธานกรรมการ (กลาง) นายภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ (ที่ 4 จากขวา) รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะกรรมการ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EPG) ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อ 27 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรม ดิ แอมบาสเดอร์ ถ.สุขุมวิท


Mr. Vachara Tuntariyanon Chairman of the Board (in the middle) and Mr.Pawat Vitoorapakorn (4th from the right) Vice Chairman and Chief Executive Officer with the Board of directors of Eastern Polymer Group (PCL) (EPG) attended the Annual General Meeting 2017 on the 27th July 2017 at the Convention Hall, The Ambassador Hotel Sukhumvit. 


:
Business Innovation "EPG ชูนวัตกรรมขับเคลื่อนองค์กร"/Business Innovation “ EPG: Driven Organization with Innovation”
ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ News@7a.m. ช่วง Business Innovation ภายใต้หัวข้อ "EPG ชูนวัตกรรมขับเคลื่อนองค์กร" โดยได้ให้มุมมองเกี่ยวกับความสำคัญของนวัตกรรมต่อสังคมและองค์กร และการใช้แนวคิดนวัตกรรมนำองค์กรนำไปสู่ความยั่งยืน

 

Dr.Pawat Vitoorapakorn Chief Executive Officer of The Eastern Polymer Group (EPG) was interview in News@7a.m. section Business Innovation under the topic of “ EPG: Driven Organization with Innovation”. During the interview Dr.Pawat shared his view on The important of Innovation in our society and within Organization and also how EPG incorporate Innovation to drive the organization toward sustainability.

:
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) EPG และครอบครัววิทูรปกรณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการอบรมปฏิบัติธรรมหลักสูตร "คำตอบสุดท้ายของชีวิต" โดย วิทยากรทีมงานปฏิจจสมุปบาท (พระอาจารย์ อำนาจ โอภาโส) จ.พิจิตร

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) EPG  และครอบครัววิทูรปกรณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการอบรมปฏิบัติธรรมหลักสูตร "คำตอบสุดท้ายของชีวิต"  โดย วิทยากรทีมงานปฏิจจสมุปบาท (พระอาจารย์ อำนาจ โอภาโส)  จ.พิจิตร ให้แก่ พนักงาน และผู้สนใจ จำนวน 70 คน ระหว่างวันที่ 12-14 พ.ค. 2560 ณ ธรรมสถาน ว่องวานิช เทพารักษ์ สมุทรปราการ

 

The Eastern Polymer Group (EPG) and Vitoorapakorn family co-hosting held Dharma practitioner class under the topic of " Life Final Answer", the event is led by the team of Paticcasamuppada Institute (Pra Ajahn Amnart Opaso) from Phichit Province to the employee and interested individual of the total of 70 persons during 12-14 of May 2017 at Vongvanij-Dhammasathan, Samutprakan

:
Aeroklas และ TJM ร่วมโชว์สินค้านวัตกรรมในงาน Automechanika Dubai 2017 ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์/Aeroklas and TJM showcase the innovation products at Automechanika Dubai 2017, UAE
เมื่อ 7-9 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา Aeroklas และ TJM นำสินค้านวัตกรรม อาทิ พื้นปูกระบะ (Bed liner) หลังคากระบะ (Canopy) บันได้ข้างรถ (Side Step) และสินค้าสำหรับรถขับเคลื่อน 4 ล้อ TJM เข้าร่วมแสดงภายในงาน Automechanika Dubai 2017 ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ งานแสดงสินค้าชิ้นส่วนยานยนต์ระดับโลก จัดโดย Messe Frankfurt การเข้าร่วมงานครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดียิ่งของ Aeroklas และ TJM ที่ได้พบปะลูกค้าในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด รวมทั้งโอกาสในการขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ ในอนาคต 


On the 7-9 of May 2017, Aeroklas and TJM showcase its product including; Bed Liner, Canopy, Sidesteps and 4 by 4 accessories at Automechanika Dubai 2017 which held in UAE. Automechanika is a global exhibition that showcase Automobile product which organized by Messe Frankfurt. The exhibition was a good opportunity for Aeroklas and TJM to get in touch with Middle Eastern Customer and also an excellent opportunity to expand their product range into the new customer segment.

:
EPG โชว์นวัตกรรมฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา AEROROOF ในงานสถาปนิก 2017/EPG showcase its innovation product AEROROOF at Architect Expo 2017

รศ.ดร.เฉลียว วิทูรปกรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป (EPG) ร่วมออกบูธ ในงานสถาปนิก 2017 นำเสนอสินค้านวัตกรรมใหม่ ฉนวนกันความร้อนใต้หลังคาบ้าน / อาคาร / ที่พักอาศัย AERO-ROOF ภายใต้แบรนด์ AEROFLEX ซึ่งเป็นสินค้าใช้บุใต้หลังคาเพื่อป้องกันความร้อนจากหลังคาเข้าสู่ตัวอาคาร มีน้ำหนักเบา ผลิตจากยางสังเคราะห์ชนิดพิเศษ ติดตั้งง่าย สะดวก ปลอดภัยไม่ลามไฟ โดยมีผู้สนใจเข้าชมบูธและสอบถามข้อมูลเป็นจำนวนมาก ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆนี้ 

Assoc.Prof.Dr Chalieo Vitoorapakorn Deputy CEO of The Eastern Polymer Group (EPG) participated in Architect Expo 2017 to present AERO-ROOF; Aeroflex’s roof insulation that can be used to prevent the heat that penetrate through the building. AERO-ROOF manufacture base on specialized synthetic rubber that have the characteristic of being light-weighted / Easy to installed and will not caught on fire. The event was held during 2-7 May 2017 at challenger hall 1-3 at Impact Arena Meung Thong Thani where Aeroroof product was well received by many interest public. 

:
EPG ร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช / EPG co-hosts merit-making ceremonies dedicated to the late King Bhumibol Adulyadej
เมื่อ 3 พ.ค. 2560 บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EPG) ร่วมเป็นเจ้าภาพ และวางพวงมาลาถวายสักการะ ในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีนายวัชรา ตันตริยานนท์ ประธานกรรมการ / นายภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน EPG เข้าร่วมในพระพิธี ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

 

On the 3rd of May 2017, The Eastern Polymer Group, Plc (EPG) co-hosted religious ceremonies of monks delivering special prayers dedicated to the late King Bhumibol Adulyadej to express gratitude towards the beloved monarch and perform good deeds in his honor.  Present at the royal ceremonies at Dusit Maha Prasat Throne Hall in the Grand Palace were Mr. Vachara Tuntariyanond, Chairman of the Board of Directors, Mr.Pawat Vitoorapakorn, Vice Chairman of the Board of Director and Chief Executive Officer, together with board members, management, and staff of EPG

:
Page 4 of 11First   Previous   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Next   Last