ข่าวอีพีจี
ผู้บริหาร EPG ร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนา TDRI:EIS Opportunity and risk from Global Recovery / EPG Chief Executive Officer participated in panel discussion in “TDRI-EIS:Opportunity and risk from Global Recovery forum organized by TDRI.

เมื่อวันที่ 20 เมษายน ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนา TDRI-EIS:Opportunity and risk from Global Recovery จัดโดย TDRI โดยร่วมให้มุมมองด้านเศรษฐกิจโลก จากการลงทุนของ EPG ในภูมิภาคสำคัญของโลก

On the 20th of April 2017 Dr.Pawat Vitoorapakorn CEO of The Eastern Polymer Group PLC., participated in panel discussion in “TDRI-EIS:Opportunity and risk from Global Recovery forum organized by TDRI. During the panel discussion Dr.Pawat contribute his view of the global economy through EPG investment perspective in each strategic locations.

:
EPG ร่วมยินดีกับ EIC ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการทดสอบจาก Ford Motor Research and Engineering (Nanjing) Co.,Ltd./EPG would like to congratulate EIC on the receiving Lab Accreditation from Ford Motor Researching and Engineering (Nanjing) Co., Ltd
บริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ (EIC) บริษัทย่อยของบริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ (EPG) ซึ่งเป็นกำลังหลักสำคัญในการสนับสนุนงานด้านวิจัยและพัฒนาให้กับบริษัทต่างๆ ภายในกลุ่ม EPG และด้วยศักยภาพด้านเทคโนโลยี เครื่องมือและอุปกรณ์การทดสอบ วิธีการดำเนินงาน และประสบการณ์ในด้านการทดสอบ รวมถึงการบริการลักษณะ One Stop Service ทำให้ EIC สามารถให้บริการวิเคราะห์และทดสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามมาตรฐานการทดสอบระดับสากลกับหน่วยงานภายนอกได้ 
 
เมื่อเร็วๆ นี้ EIC ได้รับการรับรองความสามารถในการทดสอบผลิตภัณฑ์พลาสติก สี และชิ้นส่วนตกแต่งยานยนต์ภายใน (Soft Trim Material) จาก Ford Motor Research and Engineering (Nanjing) Co.,Ltd.  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 จำนวน 54 รายการทดสอบ ทำให้ EIC สามารถรองรับการทดสอบจาก Ford และให้บริการทดสอบให้กับลูกค้าของ Ford ได้ทันที นับเป็นอีกก้าวสำคัญของ EIC ที่ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำระดับโลก

EPG Innovation Center (EIC), subsidiaries of Eastern Polymer Group PLC. (EPG) received the Accreditation from Ford Motor Researching and Engineering (Nanjing) Co., Ltd on the 17th January 2017 for testing capabilities in the field of Testing of Plastic, Paint and Soft Trim Material for the total of 54 items. This Certification allows EIC to become a testing center for Ford Client and also mark important milestone of EIC.

:
ผู้บริหาร EPG มอบเงินสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลสมุทรปราการ / EPG Management Show the support to Samutrprakarn Hopital

ดร.ภวัฒน์  วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และครอบครัวมอบทุนทรัพย์ส่วนตัวเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ สำหรับอาคารใหม่ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ เป็นจำนวน 500,000 บาท เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 


Dr. Pawat Vitoorapakorn Chief Executive Officer of Eastern Polymer Group and Family member show the support for Samutrprakarn Hospital by contributing 500,000 baht of personal asset for the Samutrpakarn hospital to use in purchasing medical equipment in the newly established building on 25 March 2017

:
‘รอยยิ้ม-ความสุข-ชีวิตใหม่’ 2 ทศวรรษ ‘ขาเทียมพระราชทาน’ จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า และ หนังสือพิมพ์มติชน / “ Smile Happiness and New Life” 2nd  Century of Prostheses Foundation of H.R.H. the princess mother from Naewna and Matichon newspaper
กลุ่มบริษัท EPG มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนงานของมูลนิธิขาเทียมฯ โดยบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด (EPP) ได้ผลิตแผ่นพลาสติกเพื่อส่งต่อให้มูลนิธิขาเทียมฯ นำไปหลอมและขึ้นรูปเบ้าขาเทียม นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือด้านงานวิจัยเพื่อผลิตพลาสติกที่มีความโปร่งใส น้ำหนักเบาขึ้น และเหมาะกับการขึ้นรูปด้วยความร้อนเพื่อผลิตขาเทียมที่มีคุณภาพสูงขึ้น

EPG is proudly to be the supporter of Prostheses Foundation of H.R.H. the princess mother through our subsidiaries Eastern Polypack (EPP). Over the years, EPP has produced the plastic sheet for the Prostheses Foundation to use as materials for the Prostheses legs. Moreover, the company also participates in Research and Development process to help enhance the quality and reduce the weight of the Prostheses legs which allow the user to comfortably wear the legs regardless of heat and humidity.

:
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) EPG จัดการอบรมปฏิบัติธรรมหลักสูตร "มีกายเป็นมิตร มีจิตเป็นเพื่อน"  โดย พระอาจารย์ไพศาลวิสาโล
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) EPG  จัดการอบรมปฏิบัติธรรมหลักสูตร "มีกายเป็นมิตร มีจิตเป็นเพื่อน"  โดย พระอาจารย์ไพศาลวิสาโล ให้แก่ พนักงาน และผู้สนใจ จำนวน 126 คน ระหว่างวันที่ 3-5 มี.ค. 2560 ณ ธรรมสถาน ว่องวานิช เทพารักษ์ สมุทรปราการ

:
EPG เข้ารับรางวัล Set Award 2016 สาขา Innovative Company
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG เข้าร่วมงาน SET Award 2016 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินการธนาคาร ณ หอประชุม ศ.สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ EPG เข้ารับรางวัล Outstanding innovative company จากผลงาน Aeroklas Canopy นวัตกรรมหลังคาพลาสติกครอบกระบะรถปิกอัพผลิตจากวัสดุประเภท  ABS Alloy ชนิดพิเศษภายใต้สูตรการผลิตที่บริษัทพัฒนาขึ้นเอง มีน้ำหนักเบา, เป็นแบบ 2 ชั้น, ขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวไร้รอยต่อ, สามารถป้องกันอุณหภูมิจากภายนอกและรักษาอุณหภูมิภายใน, การติดตั้งง่ายและรวดเร็ว, กรณีเกิดอุบัติเหตุไม่แตกเป็นปลายแหลม และสิ่งสำคัญสามารถนำไปรีไซเคิลได้จึงเป็นที่ต้องการของค่ายรถยนต์ต่างๆ ทั่วโลก

:
EPG ครอบครัวนวัตกรรม ภายใต้องค์กรแห่งนวัตกรรมที่สร้างสรรค์
บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป (EPG) เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ โดดเด่นในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตอบโจทย์ผู้บริโภค ผลักดันให้ AEROFLEX ครองส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 3 ของโลก
AEROKLAS มีกำลัง การผลิตพื้นปูกระบะอันดับ 1 ของโลกและ EPP ผ้ผูลิตบรรจุภัณฑ์ขึ้นรูปอันดับ 1 ของอาเซียน โดยแนวคิดเรื่องนวัตกรรมริเริ่มจาก “พี่ชายใหญ่” ของตระกูลคือ ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ซึ่งชื่นชอบและใฝ่ฝันอยากเป็นนักวิทยาศาตร์ ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งของต่างๆ ที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ นวัตกรรมที่สร้างสรรค์เป็นรากฐานสำคัญที่ ดร.ภวัฒน์ ก่อตั้งให้กับกิจการ โดยได้ก่อตั้งบริษัท อีพีจีอินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ (EIC) เพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ ด้วยงบประมาณเริ่มต้นกว่า 50 ล้านบาท

:
Eastern Polymer Group Plc. (EPG)—Industry Innovators
EPG Creative Innovation Organization” is a holding company that has achieved its sustainable growth by being a pioneer in Innovative Product Design, Material and Process use in Production.

:
EPG ชู แอร์โรเฟลกซ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ สอท.จัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ลดภาวะโลกร้อน สร้างอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างยั่งยืน

นายชำนาญ วิทูรปกรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด นำบริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ยื่นเข้าคัดเลือกโรงงานนำร่องโครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 6 กับสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และได้รับคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรนำร่องที่เข้าร่วมโครงการปี 2560 ระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กับโรงงานนำร่อง  ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 กลุ่มบริษัท EPGเชื่อว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างยั่งยืน ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 อีกด้วย 

:
ธารน้ำใจ EPG ส่งมอบเรือ 100 ลำ พร้อมสิ่งของจำเป็นมูลค่ากว่า 5 แสนบาท  มอบให้กับกองทัพเรือเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
รศ.ดร.เฉลียว วิทูรปกรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์และพลาสติกแปรรูปชั้นนำของโลก พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ได้ส่งมอบสิ่งของจำเป็นแก่ผู้ประสบภัยโดยนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท EPG ได้แก่ เรือดัดแปลงจากผลิตภัณฑ์พื้นปูกระบะ (Bed Liner) ภายใต้แบรนด์ Aeroklas ใช้เป็นเรือบรรทุกผู้โดยสารและสัมภาระ ซึ่งมีน้ำหนักเบาใช้งานง่ายสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ 8-10 คน  กลุ่มบริษัท EPG ได้ส่งมอบเรือจำนวน 100 ลำ พร้อมเสื้อชูชีพ และบรรจุภัณฑ์พลาสติก ภายใต้แบรนด์ EPP  รวมมูลค่า 535,000 บาท โดยมี พล.ร.อ.โสภณ วัฒนมงคล และคณะจากกองทัพเรือรับมอบสิ่งของ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ณ กองทัพ กรุงเทพฯ

:
Page 5 of 11First   Previous   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Next   Last