ข่าวอีพีจี
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) EPG จัดการอบรมปฏิบัติธรรมหลักสูตร "มีกายเป็นมิตร มีจิตเป็นเพื่อน"  โดย พระอาจารย์ไพศาลวิสาโล
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) EPG  จัดการอบรมปฏิบัติธรรมหลักสูตร "มีกายเป็นมิตร มีจิตเป็นเพื่อน"  โดย พระอาจารย์ไพศาลวิสาโล ให้แก่ พนักงาน และผู้สนใจ จำนวน 126 คน ระหว่างวันที่ 3-5 มี.ค. 2560 ณ ธรรมสถาน ว่องวานิช เทพารักษ์ สมุทรปราการ

:
EPG เข้ารับรางวัล Set Award 2016 สาขา Innovative Company
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG เข้าร่วมงาน SET Award 2016 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินการธนาคาร ณ หอประชุม ศ.สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ EPG เข้ารับรางวัล Outstanding innovative company จากผลงาน Aeroklas Canopy นวัตกรรมหลังคาพลาสติกครอบกระบะรถปิกอัพผลิตจากวัสดุประเภท  ABS Alloy ชนิดพิเศษภายใต้สูตรการผลิตที่บริษัทพัฒนาขึ้นเอง มีน้ำหนักเบา, เป็นแบบ 2 ชั้น, ขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวไร้รอยต่อ, สามารถป้องกันอุณหภูมิจากภายนอกและรักษาอุณหภูมิภายใน, การติดตั้งง่ายและรวดเร็ว, กรณีเกิดอุบัติเหตุไม่แตกเป็นปลายแหลม และสิ่งสำคัญสามารถนำไปรีไซเคิลได้จึงเป็นที่ต้องการของค่ายรถยนต์ต่างๆ ทั่วโลก

:
EPG ครอบครัวนวัตกรรม ภายใต้องค์กรแห่งนวัตกรรมที่สร้างสรรค์
บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป (EPG) เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ โดดเด่นในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตอบโจทย์ผู้บริโภค ผลักดันให้ AEROFLEX ครองส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 3 ของโลก
AEROKLAS มีกำลัง การผลิตพื้นปูกระบะอันดับ 1 ของโลกและ EPP ผ้ผูลิตบรรจุภัณฑ์ขึ้นรูปอันดับ 1 ของอาเซียน โดยแนวคิดเรื่องนวัตกรรมริเริ่มจาก “พี่ชายใหญ่” ของตระกูลคือ ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ซึ่งชื่นชอบและใฝ่ฝันอยากเป็นนักวิทยาศาตร์ ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งของต่างๆ ที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ นวัตกรรมที่สร้างสรรค์เป็นรากฐานสำคัญที่ ดร.ภวัฒน์ ก่อตั้งให้กับกิจการ โดยได้ก่อตั้งบริษัท อีพีจีอินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ (EIC) เพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ ด้วยงบประมาณเริ่มต้นกว่า 50 ล้านบาท

:
Eastern Polymer Group Plc. (EPG)—Industry Innovators
EPG Creative Innovation Organization” is a holding company that has achieved its sustainable growth by being a pioneer in Innovative Product Design, Material and Process use in Production.

:
EPG ชู แอร์โรเฟลกซ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ สอท.จัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ลดภาวะโลกร้อน สร้างอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างยั่งยืน

นายชำนาญ วิทูรปกรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด นำบริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ยื่นเข้าคัดเลือกโรงงานนำร่องโครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 6 กับสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และได้รับคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรนำร่องที่เข้าร่วมโครงการปี 2560 ระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กับโรงงานนำร่อง  ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 กลุ่มบริษัท EPGเชื่อว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างยั่งยืน ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 อีกด้วย 

:
ธารน้ำใจ EPG ส่งมอบเรือ 100 ลำ พร้อมสิ่งของจำเป็นมูลค่ากว่า 5 แสนบาท  มอบให้กับกองทัพเรือเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
รศ.ดร.เฉลียว วิทูรปกรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์และพลาสติกแปรรูปชั้นนำของโลก พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ได้ส่งมอบสิ่งของจำเป็นแก่ผู้ประสบภัยโดยนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท EPG ได้แก่ เรือดัดแปลงจากผลิตภัณฑ์พื้นปูกระบะ (Bed Liner) ภายใต้แบรนด์ Aeroklas ใช้เป็นเรือบรรทุกผู้โดยสารและสัมภาระ ซึ่งมีน้ำหนักเบาใช้งานง่ายสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ 8-10 คน  กลุ่มบริษัท EPG ได้ส่งมอบเรือจำนวน 100 ลำ พร้อมเสื้อชูชีพ และบรรจุภัณฑ์พลาสติก ภายใต้แบรนด์ EPP  รวมมูลค่า 535,000 บาท โดยมี พล.ร.อ.โสภณ วัฒนมงคล และคณะจากกองทัพเรือรับมอบสิ่งของ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ณ กองทัพ กรุงเทพฯ

:
แอร์โรคลาส บริษัทในเครือ EPG จัดงานประกาศนโยบายในโครงการแนวร่วมต่อต้านการทุจริต
ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 บจก.แอร์โรคลาส ในเครือ บมจ.  อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด ได้จัดงาน ประกาศนโยบายผู้ส่งมอบ ปี 2560และโครงการแนวร่วมต่อต้านการทุจริตเพื่อแสดงเจตนารมณ์การเข้าร่วม โครงการการต่อต้านการทุจริต ขึ้น ณ บจก. แอร์โรคลาส  จ.ระยอง ภายในงานมีผู้บริหาร และ พนักงานระดับจัดการของบริษัท รวมถึงตัวแทน supplier กว่า 100 คนเข้าร่วมรับฟัง

:
EPG ช่วยเหลือชาวนาสั่งซื้อข้าวจำนวน 16.5 ตัน แจกจ่ายให้พนักงาน
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป  จำกัด (มหาชน) (EPG) ช่วยเหลือชาวนาสั่งซื้อข้าวจำนวน 16.5 ตัน จากวิสาหกิจชุมชนการผลิตข้าวกล้องงอก หมู่ 9 ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม เพื่อแจกจ่ายให้กับพนักงานในกลุ่มบริษัท เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2559 และ 6 ธ.ค.2559 ที่ผ่านมา

:
EPG ร่วมงาน JP Morgan Asia Rising Dragon Forum
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทีมผู้บริหาร EPG ร่วมให้ข้อมูลบริษัทแก่ผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศภายในงาน  JP Morgan Asia Rising Dragon Forum จัดโดย J.P. Morgan ภายในงานมีนักลงทุนสถาบันมากกว่า 14 สถาบันให้การตอบรับเข้าร่วมรับฟังข้อมูล EPG 

:
EPG จัดโครงการ ปันความอุ่น-เพิ่มความสุข ณ ค่ายทหาร ช้างมูก อ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย
บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์กรุ๊ป นำโดย คุณ ธีรวัฒน์ และ คุณ สมรวล วิทูรปกรณ์ ได้จัดโครงการ ปันความอุ่น-เพิ่มความสุข ขึ้น ณ ณ ค่ายทหาร ช้างมูก อ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 18 ละ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

:
Page 5 of 10First   Previous   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Next   Last