บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > ข่าว > ข่าวอีพีจี
ข่าวอีพีจี
EPG Today makes Tomorrow
EPG จัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “EPG Today makes Tomorrow” โดยมีผู้บริหารและพนักงานระดับจัดการเข้าร่วมงานกว่า 130 คนเมื่อ 7 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมเมเปิ้ล ถ.ศรีนครินทร์     

EPG Held Annual Seminar 2017 under the theme of “EPG Today makes Tomorrow” where more than 130 managements and employees participated. The event was held on 7th October 2017 at Maple Hotel Srinakarin Road.

:
Aeroklas: Start-up Talk: Ride your passion Drive the future
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 คุณเอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป (EPG) และ กรรมการผู้จัดการบริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงาน Start-up talk : Ride your passion Drive the future ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณ Science Learning Space, KMUTT บางมด

On the 19th October 2016 Mr.Ekawat Vitoorapakorn Deputy CEO of the Eastern Polymer Group (EPG) and Managing Director of Aeroklas participated as a guest speaker at the Start-up talk : Ride your passion Drive the future Which organized by King Mongkut's university of technology Thonburi (KMUTT) at Science Learning Space, KMUTT 

:
EPG และ VTH มอบทุนการศึกษา แก่บุตรพนักงาน / EPG and VTH provide provided scholarships for the personnel’s children
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EPG) และ บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด (VTH) มอบทุนการศึกษาจำนวน 18 ทุน (ไม่มีเงื่อนไข) ให้แก่บุตรพนักงานของบริษัทในกลุ่ม ที่มีผลการเรียนดี และศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาสายวิทยาศาตร์ วิศวกรรม และ คุรุศาสตร์ พร้อมเปิดโอกาสการฝึกงานในกลุ่มบริษัท ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างบุคคลากรเพื่อรองรับการเติบโตตามแนวทางการพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล “Thailand 4.0.” เมื่อ 29 กันยายน 2560 โดยการมอบทุนนวัตกรรมในครั้งนี้เป็นการมอบทุนพิเศษเพิ่มเติมจากทุนการศึกษาบุตรหลานพนักงานที่จัดเป็นประจำทุกปี

On the 29th September 2017 the Eastern Polymer Group (EPG) and the Vitoorapakorn Holding (VTH) provided 18 scholarships (unconditional) for the personnel’s children with outstanding academic performance that studies in Post-secondary level. This specific scholarships are provided to the personnel children that enroll 

:
EPG Investor Site Visit
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG ได้นำคณะนักลงทุนเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทในกลุ่ม อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป ที่อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

On 27 September 2017, The Eastern Polymer Group (EPG) held investor site visit at the EPG main factoring base in Nikom Pattana, Rayong Province 

:
3 บริษัทย่อยเข้ารับรางวัล PM Award 2017 / EPG Subsidiaries is honored to receive the PM Award 2017
EPG ร่วมแสดงความยินดีกับ 3 บริษัทย่อย เข้ารับรางวัล PM Award 2017 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG นำคณะผู้บริหารของบริษัทย่อย เข้ารับรางวัล PM Award 2017 จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยในปีนี้ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด และ บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ได้รับรางวัล “สินค้านวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม” (Best Green Innovation) และบริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ได้รับรางวัล “ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม” (Best Exporter) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ทำเนียบรัฐบาล 

EPG would like to congratulate its subsidiaries in receiving the PM Award 2017 for two consecutive years. Dr. Pawat Vitoorapakorn Chief Executive Officer of the Eastern Polymer Group (EPG) with the management of the subsidiaries received the PM Award 2017 from Prime Minister General Prayuth Chan-ocha on the 30th August 2017. For this year Aeroflex and EPP received Best Green Innovation Award. Aeroklas receive Best Exporter award. 

:
EPG ร่วมให้ข้อมูลนักลงทุนในงาน Thailand Focus 2017 / EPG Attended Thailand focus 2017
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทีมผู้บริหาร EPG ร่วมให้ข้อมูลบริษัทแก่ผู้ลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศในงาน Thailand Focus 2017  “Establishing the new engine” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บล. ภัทร และ ธนาคารแห่งอเมริกา เมอร์ริล ลินซ์ ครั้งนี้มีผู้ลงทุนให้การตอบรับเข้าร่วมรับฟังข้อมูล EPG จำนวนมาก   

On the 29th August 2017, Dr.Pawat Vitoorapakorn Chief Executive officer and the Management of The Eastern Polymer Group (EPG) attended Thailand Focus 2017 “Establishing the new engine” which organized by the Stock Exchange of Thailand, Phatra Securities and Bank of America Merrill Lynch. The event is well received by various institutional investor from over the world.

:
EPG ร่วมยินดีกับบริษัทย่อยที่ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Awards  2560 / EPG would like to congratulate the subsidiaries in receiving the CSR-DIW Continuous Award 2017
เมื่อวันพฤหัสบดีที่  17  สิงหาคม  2560  คุณชำนาญ   วิทูรปกรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร EPG ร่วมด้วยผู้บริหารของบริษัทย่อยได้แก่ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด และ บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด เข้ารับรางวัล CSR-DIW Continuous Awards  2560  จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยบริษัท  แอร์โรเฟลกซ์  จำกัด  ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่  4 และบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่  9 

On the 17th August 2017, Mr Chumnan Vitoorapakorn Deputy Chief Executive Officer of EPG and Management of the Subsidiaries (Aeroflex and EPP) received the CSR-DIW Continuous Awards 2017 from the Ministry of Industries. Aeroflex received the CSR-DIW for the 4th Consecutive years while EPP received the award for the 9th Consecutive years.

:
EPG ส่งมอบสิ่งของมูลค่ากว่า 200,000 บาทให้กับ กอ.รมน. เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย / EPG delivered EPG’s product total of 200,000 Baht to ISOC in order to help remedy those that affect by the flood.

 

นางสาวประภาวดี ณ ระนอง ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ตัวแทนจากบริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG และ บจ.ตะวันออก ซินเทค ได้นำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท EPG ได้แก่ เรือดัดแปลงจากผลิตภัณฑ์พื้นปูกระบะ (Bed Liner) ภายใต้แบรนด์ Aeroklas จำนวน 50 ลำ บรรจุภัณฑ์พลาสติก ภายใต้แบรนด์ EPP และข้าวสารหอมมะลิ มูลค่ารวม 204,907 บาท มอบให้กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เมื่อ 18 สิงหาคม 2560 ณ กอ.รมน. สวนรื่นฤดี

Miss Prapawadee Na Ranong, Senior Manager Investor Relations of Eastern Polymer Group (EPG) represesentative from EPG and representative from Eastern Syntec delivered EPG’s product which are Boats (converted from Bedliner) under the brand of Aeroklas for the total of 50 Units, plastic packaging and Jasmine rice for the total of 204,907 Baht to Internal Security Operations Command (ISOC). 

:
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EPG) ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 / Eastern Polymer Group (PCL) (EPG) attended the Annual General Meeting 2017
นายวัชรา ตันตริยานนท์ ประธานกรรมการ (กลาง) นายภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ (ที่ 4 จากขวา) รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะกรรมการ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EPG) ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อ 27 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรม ดิ แอมบาสเดอร์ ถ.สุขุมวิท


Mr. Vachara Tuntariyanon Chairman of the Board (in the middle) and Mr.Pawat Vitoorapakorn (4th from the right) Vice Chairman and Chief Executive Officer with the Board of directors of Eastern Polymer Group (PCL) (EPG) attended the Annual General Meeting 2017 on the 27th July 2017 at the Convention Hall, The Ambassador Hotel Sukhumvit. 


:
Business Innovation "EPG ชูนวัตกรรมขับเคลื่อนองค์กร"/Business Innovation “ EPG: Driven Organization with Innovation”
ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ News@7a.m. ช่วง Business Innovation ภายใต้หัวข้อ "EPG ชูนวัตกรรมขับเคลื่อนองค์กร" โดยได้ให้มุมมองเกี่ยวกับความสำคัญของนวัตกรรมต่อสังคมและองค์กร และการใช้แนวคิดนวัตกรรมนำองค์กรนำไปสู่ความยั่งยืน

 

Dr.Pawat Vitoorapakorn Chief Executive Officer of The Eastern Polymer Group (EPG) was interview in News@7a.m. section Business Innovation under the topic of “ EPG: Driven Organization with Innovation”. During the interview Dr.Pawat shared his view on The important of Innovation in our society and within Organization and also how EPG incorporate Innovation to drive the organization toward sustainability.

:
Page 6 of 13First   Previous   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Next   Last