ข่าวอีพีจี
ผู้แทนคณะผู้บริหาร EPG เข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
คุณสมรวล วิทูรปกรณ์ ผู้แทนคณะผู้บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณ ของมูลนิธิขาเทียม ใ...

:
EPG และ TER ร่วมพิธีทำบุญเปลี่ยนศาล ณ สวนอุตสาหกรรม ไอพีพี จ.ระยอง
ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหารของ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วยคณะผู้บริหารของ บริษัท โตไก อิสเ...

:
EPG ร่วม “Bike  for Dad” ณ จ.ระยอง
คุณเนาวรัตน์  วิทูรปกรณ์ ผู้บริหาร และคุณมะลิวรรณ กิตติวิริยะการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำทีมพน...

:
รายการธรรมาหากิน

ธรรมกับการทำธุรกิจและการดูแล stakeholders โดยคุณธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ปและกรรมการผู้จัดการ EPP

:
“EPG Global Strategy Execution”
ผมมอง EPG ในอีก 5 ปีข้างหน้า EPG จะเติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนและมั่นคง มีผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้นำด้านนวัตกรรม และเป็นผู้เล่นในระดับโลก

:
“แอร์โรคลาส มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย”
แอร์โรคลาส มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชุดเก่าให้วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2558

:
“แอร์โรคลาส สร้างฝายชลอน้ำเขาจอมแห”
แอร์โรคลาส ร่วมกับเทศบาลตำบลมะขามคู่ จ.ระยอง สร้างฝายชลอน้ำเขาจอมแห เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2558

:
“EPG ปันความอบอุ่นเพิ่มความสุข”

คุณสมรวล วิทูรปกรณ์ นำทีมผู้บริหารและพนักงาน บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป มอบเครื่องกันหนาวแด่พระภิกษุสงฆ์  นักเรียน และประชาชนทั่วไป

ณ อำเภอเวียงแก่น จ.เชียงราย และ  สปป.ลาว ภายใต้โครงการปันความอบอุ่นเพิ่มความสุข เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2558

:
"Doubt is a father of invention" Galileo Galilei quotes

เรื่องเล่าจุดกำเนิด EPG องค์กรแห่งนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ ผ่านประสบการณ์จากการสังเกตุ ค้นคว้า และทดลอง คิดค้นเทคโนโลยีต่างๆ จากสิ่งใกล้ตัว

โดย ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป

:
บริษัทลูกของ EPG อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป คว้ารางวัล CSR-DIW Continuous Award 2015
บริษัทลูกของ EPG อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป คว้ารางวัล CSR-DIW Continuous Award 2015

:
Page 7 of 10First   Previous   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  Next   Last