บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > ข่าว > ข่าวอีพีจี
ข่าวอีพีจี
อุปสมบทหมู่พนักงานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ในเครือบริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมอุปสมบทหมู่พนักงานเพื่อแสดงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยมีพนักงานเข้าร่วมอุปสมบท พระ 19 รูป,สามเณร 1 รูป ณ วัดเจริญศรีราษฎร์ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เมื่อ วันที่ 18 ตุลาคม 2559

:
ขอร่วมแสดงความยินดีแก่บริษัทย่อยที่ได้รับรางวัลในโครงการ “รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น” ประจำปี 2559 (Prime Minister’s Export Award 2016)
ในวันที่15 กันยายน 2559 คณะผู้บริหารของบริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้เข้าร่วมรับรางวัลในโครงการ “รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น” ประจำปี 2559 (Prime Minister’s Export Award 2016)  ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์เป็นปีที่ 25 ได้รับเกียรติจากทาง คุณอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้มอบรางวัล

:
EPG Investor Company Visit
ในวันที่ 15 กันยายน 2559 บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้นำคณะนักลงทุนเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทในกลุ่ม อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป ที่อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

:
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) EPG  ขอน้อมส่งบุญการจัดอบรมปฏิบัติธรรมแด่พี่ๆน้องๆญาติธรรมได้ร่วมโมทนาบุญ

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) EPG  และครอบครัว " วิทูรปกรณ์ "จัดการอบรมหลักสูตร "ลองดู" โดยพอจ.นวลจันทร์ กิตติปัญโญและคณะ ให้แก่ ญาติมิตร พนักงาน และผู้สนใจ จำนวน ๑๑๐ คน ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ กย. ๒๕๕๙ ณ ธรรมสถาน ว่องวานิช เทพารักษ์ สมุทรปราการ

:
EPG ร่วมให้ข้อมูลนักลงทุนสถาบันในงาน Thailand Focus 2016 “A New Growth Strategy”
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม และ 1 กันยายน ที่ผ่านมา ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทีมผู้บริหาร EPG ร่วมให้ข้อมูลบริษัทแก่ผู้ลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศในงาน Thailand Focus 2016 “A New Growth Strategy” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บล. ภัทร และ ธนาคารแห่งอเมริกา เมอร์ริล ลินซ์ ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 10 ในปีนี้ ครั้งนี้มีผู้ลงทุนให้การตอบรับเข้าร่วมรับฟังข้อมูล EPG จำนวนมาก   

:
EPP รับมอบประกาศนียบัตรการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมการต่อต้านทุจริต
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 คุณธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด บริษัทในเครือ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ (EPG) รับมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) โดย ดร.กอปร กฤตยากีรณ รองประธานคณะกรรมการแนวร่วมปฎิบัติฯ ให้เกียรติเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้

:
EPG และ ผู้บริหารกลุ่มวิทูรปกรณ์มอบเงินสนับสนุนให้กับศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บจก.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป และ ครอบครัววิทูรปกรณ์  นำโดย รศ.ดร.เฉลียว วิทูรปกรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายพัฒนาธุรกิจและการลงทุน และ คุณเนาวรัตน์ วิทูรปกรณ์ ผู้ช่วยรองประธานบริหาร มอบเงินจำนวน 500,000 บาท สมทบเข้าโครงการผ่าตัดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในความดูแลของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติประจำปี 2559 โดยมี รศ.นพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์ รองหัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพุธ ที่  27 กรกฎาคม 2559 ณ. ห้องกมลมาศ โรงแรมสุโกศล ถ.ศรีอยุธยา

:
EPG ร่วมมอบอุปกรณ์จำเป็น และ เงินช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยอนาถา ผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลสมุทรปราการ
บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป ครอบครัววิทูรปกรณ์ และชมรมจิตต์อรุณ นำโดย ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มผู้บริหาร และพนักงานบริษัท  ร่วมมอบอุปกรณ์จำเป็น อาทิ เครื่องปั๊มนมไฟฟ้า ผ้าอ้อมสำเร็จรูป รวมถึงมอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยอนาถาและผู้ป่วยเด็กจำนวน 33 เตียง แก่ ผู้ป่วยโรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อ 20 กรกฎาคม 2559

:
EPG เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้พิการ ภายใต้โครงการขาเทียมพระราชทาน
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดย ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมมือกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดย คุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่  เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้พิการ ภายใต้โครงการขาเทียมพระราชทาน โดย ไออาร์พีซี ร่วมบริจาคเม็ดพลาสติ ชนิดพิเศษ และ บริษัท อีสเทิร์นโพลีแพค จำกัด บริษัทย่อยของ อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป เป็นผู้รีดแผ่นพลาสติก เพื่อนำมาใช้ในการทำเบ้าขาเทียม โดยบริจาคให้กับมูลนิธิขาเทียม นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

:
The Business Year Award

Jerry Santell กรรมการผู้จัดการ Aeroflex USA เป็นผู้แทนบริษัท เข้ารับรางวัล The Business Year Award จัดโดย สมาคมหอการค้า Monroe County สหรัฐอเมริกา เมื่อ 10 มีนาคม 2559 ซึ่งทางสมาคมฯ ได้มอบรางวัลให้แก่ Aeroflex USA เนื่องจากเป็นบริษัทที่ทำคุณประโยชน์โดยช่วยเหลือชุมชนพื้นที่ Sweetwater ในเรื่องการจัดงานเทศกาล Muscadine ของชุมชน และเป็นแกนนำเรื่องการพัฒนาทางด้านการศึกษาและแนวทางการเติบโตของชุมชน

:
Page 9 of 13First   Previous   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Next   Last