ข่าวบริษัทในเครือ f1397696-738c-4295-afcd-943feb885714:352 http://www.aeroflex.co.th/NewsActivities/tabid/169/ID/352/AEROFLEX-donated-the-medical-equipment-for-bedridden-patients-AEROFLEX-.aspx AEROFLEX donated the medical equipment for bedridden patients / AEROFLEX มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยติดเตียง เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยติดเตียงให้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามคู่ เพื่อนำไปมอบให้ผู้ป่วยจำนวน 21 ราย มูลค่ารวม 31,000 บาท และได้ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงทุกราย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในกิจกรรม CSR DIW 2020 &nbsp; On May 19, 2020, Aeroflex Company Limited donated the medical equipment for bedridden patients to MakhamKhu Sub-District Health Promoting Hospital in order to give to 21 patients in amount of 31,000.00 baht, and visit all patients together with the staff of the hospital. This is one of the activities of CSR DIW 2020. Wed, 20 May 2020 01:11:00 Z http://www.aeroflex.co.th/NewsActivities/tabid/169/ID/352/AEROFLEX-donated-the-medical-equipment-for-bedridden-patients-AEROFLEX-.aspx#Comments 0 http://www.aeroflex.co.th/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/RssComments.aspx?TabID=169&ModuleID=659&ArticleID=352 http://www.aeroflex.co.th/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/Tracking/Trackback.aspx?ArticleID=352&PortalID=1&TabID=169 AFC_CreateNews 2020-05-20 01:11 +00:00 2020-05-20 08:11 +07:00 f1397696-738c-4295-afcd-943feb885714:351 http://www.epg.co.th/aeroklas/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/tabid/412/ID/351/Aeroklas--Covid-19-Aeroklas-face-shield--Aeroklas-donate-Aeroklas-Face-Shield-to-Hospital.aspx Aeroklas ร่วมใจ สู้ภัย Covid-19 มอบ Aeroklas face shield ให้แก่โรงพยาบาล / Aeroklas donate Aeroklas Face Shield to Hospital บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด บริษัทย่อยของ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG ร่วมใจ สู้ภัย Covid-19 มอบ Aeroklas face shield หรือกระจังป้องกันใบหน้า ให้แก่โรงพยาบาล อาทิ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์, โรงพยาบาลแม่ระมาด, โรงพยาบาลสามเงา, โรงพยาบาลหนองกุงศรี, โรงพยาบาลพะเยา, โรงพยาบาลยะลา และสภากาชาดไทย เป็นต้น เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการรับเชื้อไวรัส Aeroklas Co., Ltd. (Aeroklas), a manufacturer and distributor of Automotive Parts and Accessories, a subsidiary of the Eastern polymer Group (EPG) donate Aeroklas Face Shield (personal protective equipment) to Hospital such as Ch3 International Hospital, Maeramad Hospital, Samngao Hospital, Nongkungsri Hospital, Phayao Hospital, Yala Hospital and The Thai Red Cross Society to help battle the COVID-19 situation. Tue, 19 May 2020 08:14:00 Z http://www.epg.co.th/aeroklas/ข่าว/tabid/412/ID/351/Aeroklas--Covid-19-Aeroklas-face-shield--Aeroklas-donate-Aeroklas-Face-Shield-to-Hospital.aspx#Comments 0 http://www.epg.co.th/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/RssComments.aspx?TabID=412&ModuleID=1137&ArticleID=351 http://www.epg.co.th/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/Tracking/Trackback.aspx?ArticleID=351&PortalID=3&TabID=412 EPGadmin 2020-05-19 08:14 +00:00 2020-05-19 15:14 +07:00 f1397696-738c-4295-afcd-943feb885714:350 http://www.epg.co.th/aeroklas/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/tabid/412/ID/350/TJM-TJM-SV-Auto-Tire--Covid-19-Aeroklas-Face-Shield-EPP--TJM-collaborate-with-TJM-SV-Auto-Tire-donate-Aeroklas-Face-Shield-and-Food-Packaging-to-Hospital-and-Who-wer.aspx TJM ร่วมกับ TJM-SV Auto Tire ร่วมใจ สู้ภัย Covid-19 มอบ Aeroklas Face Shield และบรรจุภัณฑ์อาหาร EPP ให้แก่โรงพยาบาล และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน / TJM collaborate with TJM-SV Auto Tire donate Aeroklas Face Shield and Food Packaging to Hospital and Who wer TJM Products Pty. Ltd. หรือ TJM บริษัทย่อยของ EPG ร่วมกับ TJM-SV Auto Tire ร่วมใจ สู้ภัย Covid-19 มอบ Aeroklas Face Shield หรือกระจังป้องกันใบหน้า พร้อมอาหารที่ใส่ในบรรจุภัณฑ์อาหาร EPP มอบให้แก่ โรงพยาบาล เจ้าหน้าหน่วยงานราชการ กลุ่มพระสงฆ์ แม่ชี กลุ่มผู้แสวงบุญจากประเทศอินเดีย และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ภายในจังหวัดกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดสงขลา TJM Products Pty. Ltd. Or TJM, a subsidiary of the Eastern polymer Group (EPG) collaborate with TJM-SV Auto Tire, donate Aeroklas Face Shield (personal protective equipment) and Food in EPP Food Packaging to Hospital, Government Officials, Monks, Nuns, Pilgrims from India and Who were impact by Covid-19 in Bangkok and Song Khla. Tue, 19 May 2020 08:10:00 Z http://www.epg.co.th/aeroklas/ข่าว/tabid/412/ID/350/TJM-TJM-SV-Auto-Tire--Covid-19-Aeroklas-Face-Shield-EPP--TJM-collaborate-with-TJM-SV-Auto-Tire-donate-Aeroklas-Face-Shield-and-Food-Packaging-to-Hospital-and-Who-wer.aspx#Comments 0 http://www.epg.co.th/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/RssComments.aspx?TabID=412&ModuleID=1137&ArticleID=350 http://www.epg.co.th/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/Tracking/Trackback.aspx?ArticleID=350&PortalID=3&TabID=412 EPGadmin 2020-05-19 08:10 +00:00 2020-05-19 15:10 +07:00 f1397696-738c-4295-afcd-943feb885714:348 http://www.aeroflex.co.th/NewsActivities/tabid/169/ID/348/CSR-DIW-2020--Help-Rambutan-Growers.aspx CSR DIW 2020 ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนเงาะ / Help Rambutan Growers อีกหนึ่งกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม CSR DIW วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด และเพื่อนพนักงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนเงาะ จังหวัดระยอง รับซื้อเงาะจำนวน 1.9 ตันมูลค่า&nbsp; 28,500.00 บาท เพื่อพยุงราคาเงาะที่กำลังล้นตลาดตามนโยบาย &ldquo; รับจากสังคม&nbsp; คืนสู่สังคม&rdquo; &nbsp; One of CSR DIW activity on May 18, 2020, Aeroflex Co., Ltd. and fellow employees help rambutan farmers in Rayong to purchase 1.9 tons of rambutan in amount of&nbsp; 28,500.00 baht, as to support the price of the over-supplied rambutan in the market. This activity is conducted according to the policy of &ldquo;Receive from Society, Return to Society&rdquo;. Tue, 19 May 2020 01:57:00 Z http://www.aeroflex.co.th/NewsActivities/tabid/169/ID/348/CSR-DIW-2020--Help-Rambutan-Growers.aspx#Comments 0 http://www.aeroflex.co.th/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/RssComments.aspx?TabID=169&ModuleID=659&ArticleID=348 http://www.aeroflex.co.th/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/Tracking/Trackback.aspx?ArticleID=348&PortalID=1&TabID=169 AFC_CreateNews 2020-05-19 01:57 +00:00 2020-05-19 08:57 +07:00 f1397696-738c-4295-afcd-943feb885714:341 http://www.epg.co.th/epp/NewsActivities/tabid/337/ID/341/EPP-1---Face-Shield--Covid-19-EPP-donate-100000-Plastic-Sheet-to-King-Mongkuts-University-of-Technology-Thonburi-to-process-into-Face-shield.aspx EPP มอบแผ่นพลาสติกใส 1 แสนแผ่น ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดทำ Face Shield มอบให้บุคลากรทางการแพทย์ ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 / EPP donate 100,000 Plastic Sheet to King Mongkut’s University of Technology Thonburi to process into Face shield คุณธนาวัฒน์ วิทูรปกรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด หรือ EPP ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก บริษัทย่อยของ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG ร่วมมือกับโครงการพัฒนาและจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นการเร่งด่วน เพื่อฝ่าวิกฤต Covid-19 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมอบแผ่นพลาสติกใส ผลิตจากพลาสติก PET ขนาด A4 หนา 0.3 มิลลิเมตร จำนวน 100,000 แผ่น ให้แก่ รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และรองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อนำไปจัดทำกระจังป้องกันใบหน้า หรือ Face Shield ส่งต่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ ณ สำนักงาน EPP ถ.บางนา-ตราด กรุงเทพฯ <br /> <br /> Mr.Tanawat Vitoorapakorn Managing Director of Eastern Polypack (EPP), a manufacturer and distributor of disposable plastic packaging for food and beverage, a subsidiary of the Eastern polymer Group (EPG) collaborate with King Mongkut&rsquo;s University of Technology Thonburi in and urgent collaboration to help medical personal combat Covid-19. EPP donate 100,000 Plastic Sheet, A4 size with 0.3 millimeter thickness to Assoc.Prof.Dr Pongpan Kaewtatip Professor at Department of Mechanical Engineering King Mongkut&rsquo;s University of Technology Thonburi And Deputy Director of Thailand Science Research and Innovation of Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation for processing into face shield (personal protective equipment) to support medical personnel at EPP office. Fri, 17 Apr 2020 08:36:00 Z http://www.epg.co.th/epp/NewsActivities/tabid/337/ID/341/EPP-1---Face-Shield--Covid-19-EPP-donate-100000-Plastic-Sheet-to-King-Mongkuts-University-of-Technology-Thonburi-to-process-into-Face-shield.aspx#Comments 0 http://www.epg.co.th/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/RssComments.aspx?TabID=337&ModuleID=1232&ArticleID=341 http://www.epg.co.th/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/Tracking/Trackback.aspx?ArticleID=341&PortalID=2&TabID=337 EPGadmin 2020-04-17 08:36 +00:00 2020-04-17 15:36 +07:00 f1397696-738c-4295-afcd-943feb885714:340 http://www.epg.co.th/epp/NewsActivities/tabid/337/ID/340/EPP---Face-Shield--Covid-19-EPP-donate-Plastic-Sheet-to-MrFundee-Junyatanakron-to-process-into-Face-shield-to-help-the-medical-personel-combat-Covid-19.aspx EPP มอบแผ่นพลาสติกใส ให้แก่คุณฝันดี จรรยาธนากร จัดทำ Face Shield มอบให้บุคลากรทางการแพทย์ ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 / EPP donate Plastic Sheet to Mr.Fundee Junyatanakron to process into Face shield to help the medical personel combat Covid-19. คุณธนาวัฒน์ วิทูรปกรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด หรือ EPP ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก บริษัทย่อยของ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม มอบแผ่นพลาสติกใส ผลิตจากพลาสติก PET ขนาด A4 หนา 0.3 มิลลิเมตร จำนวน 5,000 ชิ้น ให้แก่ คุณใหญ่-ฝันดี จรรยาธนากร ศิลปิน/นักแสดง สำหรับนำไปจัดทำกระจังป้องกันใบหน้า หรือ Face Shield เพื่อส่งต่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ผู้มีความจำเป็นต้องใช้งาน และอาสาสมัครต่างๆ ใช้เป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการรับเชื้อไวรัส ณ สำนักงาน EPP ถ.บางนา-ตราด กรุงเทพฯ <br /> <br /> Mr.Tanawat Vitoorapakorn Managing Director of Eastern Polypack (EPP), a manufacturer and distributor of disposable plastic packaging for food and beverage, a subsidiary of the Eastern polymer Group (EPG) donate 5,000 PET plastic sheets, A4 size with 0.3 millimeter thickness to Mr.Fundee &ldquo;Yai&rdquo; Junyatanakron for processing into face shield (personal protective equipment) to support medical personnel at EPP office. Thu, 16 Apr 2020 02:56:00 Z http://www.epg.co.th/epp/NewsActivities/tabid/337/ID/340/EPP---Face-Shield--Covid-19-EPP-donate-Plastic-Sheet-to-MrFundee-Junyatanakron-to-process-into-Face-shield-to-help-the-medical-personel-combat-Covid-19.aspx#Comments 0 http://www.epg.co.th/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/RssComments.aspx?TabID=337&ModuleID=1232&ArticleID=340 http://www.epg.co.th/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/Tracking/Trackback.aspx?ArticleID=340&PortalID=2&TabID=337 EPGadmin 2020-04-16 02:56 +00:00 2020-04-16 09:56 +07:00 f1397696-738c-4295-afcd-943feb885714:264 http://www.eic.co.th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/tabid/356/ID/264/-EIC--EIC-.aspx พนักงาน EIC ร่วมพัฒนาชุมชน ในโครงการ "EIC ทาสีให้น้อง" เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ทางบริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด ได้เข้าไปทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน ในชื่อโครงการ&nbsp;&ldquo;EIC&nbsp;ทาสีให้น้อง&rdquo;&nbsp;ที่ โรงเรียนวัดชากผักกูด Wed, 16 May 2018 05:51:00 Z http://www.eic.co.th/ข่าวและกิจกรรม/tabid/356/ID/264/-EIC--EIC-.aspx#Comments 0 http://www.eic.co.th/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/RssComments.aspx?TabID=356&ModuleID=1013&ArticleID=264 http://www.eic.co.th/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/Tracking/Trackback.aspx?ArticleID=264&PortalID=4&TabID=356 EICadmin 2018-05-16 05:51 +00:00 2018-05-16 12:51 +07:00 f1397696-738c-4295-afcd-943feb885714:248 http://www.eic.co.th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/tabid/356/ID/248/EIC-Automotive-Complex-Testing-Vibration-combined-IR-Walk-in-Chamber.aspx EIC จัดสัมมนา “Automotive Complex Testing (Vibration combined IR Walk-in Chamber)" EPG Innovation Center Co., Ltd. (EIC) จัดสัมมนารวมทั้งเปิดให้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ&nbsp;เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา Thu, 07 Dec 2017 03:32:00 Z http://www.eic.co.th/ข่าวและกิจกรรม/tabid/356/ID/248/EIC-Automotive-Complex-Testing-Vibration-combined-IR-Walk-in-Chamber.aspx#Comments 0 http://www.eic.co.th/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/RssComments.aspx?TabID=356&ModuleID=1013&ArticleID=248 http://www.eic.co.th/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/Tracking/Trackback.aspx?ArticleID=248&PortalID=4&TabID=356 EICadmin 2017-12-07 03:32 +00:00 2017-12-07 10:32 +07:00