ข่าวบริษัทในเครือ f1397696-738c-4295-afcd-943feb885714:248 http://www.eic.co.th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/tabid/356/ID/248/EIC-Automotive-Complex-Testing-Vibration-combined-IR-Walk-in-Chamber.aspx EIC จัดสัมมนา “Automotive Complex Testing (Vibration combined IR Walk-in Chamber)" EPG Innovation Center Co., Ltd. (EIC) จัดสัมมนารวมทั้งเปิดให้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ&nbsp;เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา Thu, 07 Dec 2017 03:32:00 Z http://www.eic.co.th/ข่าวและกิจกรรม/tabid/356/ID/248/EIC-Automotive-Complex-Testing-Vibration-combined-IR-Walk-in-Chamber.aspx#Comments 0 http://www.eic.co.th/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/RssComments.aspx?TabID=356&ModuleID=1013&ArticleID=248 http://www.eic.co.th/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/Tracking/Trackback.aspx?ArticleID=248&PortalID=4&TabID=356 EICadmin 2017-12-07 03:32 +00:00 2017-12-07 10:32 +07:00 f1397696-738c-4295-afcd-943feb885714:247 http://www.aeroflex.co.th/NewsActivities/tabid/169/ID/247/Aeroflex-Building-relationships.aspx Aeroflex Building relationships ในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา Aeroflex จัดสัมมนาใหญ่ประจำปี โดยคุณชำนาญ&nbsp; วิทูรปกรณ์ กรรมการผู้จัดการกล่าวเปิดสัมมนาในหัวข้อ &ldquo;การสร้างสัมพันธภาพร่วมกัน&nbsp; (Building relationships)&rdquo;&nbsp; มีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมงานกว่า 713 คน ภายในงานร่วมฟังสัมมนา,ร่วมกิจกรรม walk rally และกิจกรรมประกวด The mask ในช่วงเย็น ทั้งนี้เพื่อพัฒนาความรู้บุคลากร ความสามารถและ การทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ณ&nbsp; ตำนานป่า&nbsp; รีสอร์ท&nbsp; จ.ระยอง&nbsp; Mr. Chumnan Vitoorapakorn, Managing Director of Aeroflex announced the official kick off of Aeroflex annual seminar under the topic of &ldquo;Building Relationships&rdquo; where more than 700 employees participated. The event consisted of various activities such as walk rally and &ldquo;the mask&rdquo; fancy party in the evening. The objective of annual seminar is aim to accelerate working relationship while developing personal work capabilities. The event was held during 10-11 november 2017 at Tum Narn Pa resort, Rayong. Mon, 27 Nov 2017 00:53:00 Z http://www.aeroflex.co.th/NewsActivities/tabid/169/ID/247/Aeroflex-Building-relationships.aspx#Comments 0 http://www.aeroflex.co.th/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/RssComments.aspx?TabID=169&ModuleID=659&ArticleID=247 http://www.aeroflex.co.th/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/Tracking/Trackback.aspx?ArticleID=247&PortalID=1&TabID=169 AFC_CreateNews 2017-11-27 00:53 +00:00 2017-11-27 07:53 +07:00 f1397696-738c-4295-afcd-943feb885714:246 http://www.aeroflex.co.th/NewsActivities/tabid/169/ID/246/Aeroflex-received-honorary-as-certificate-CAC-member.aspx Aeroflex received honorary as certificate CAC member เมื่อวันอังคารที่&nbsp; 21 พฤศจิกายน 2560 คุณชำนาญ&nbsp;วิทูรปกรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ได้รับมอบเกียรติบัตรรับรองบริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ( THAILAND&rsquo;S PRIVATE SECTOR COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORUPTION) ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ฯ &nbsp; On Tuesday November 21, 2017, Mr. Chumnan Vitoorapakorn, Managing Director of Aeroflex Co., Ltd., was invited to receive the honorary certificate ratifying Aeroflex Co., Ltd. as a member of&nbsp; Thailand&rsquo;s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption at Napalai Ballroom Dusit Thani Hotel Bangkok. Fri, 24 Nov 2017 02:34:00 Z http://www.aeroflex.co.th/NewsActivities/tabid/169/ID/246/Aeroflex-received-honorary-as-certificate-CAC-member.aspx#Comments 0 http://www.aeroflex.co.th/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/RssComments.aspx?TabID=169&ModuleID=659&ArticleID=246 http://www.aeroflex.co.th/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/Tracking/Trackback.aspx?ArticleID=246&PortalID=1&TabID=169 AFC_CreateNews 2017-11-24 02:34 +00:00 2017-11-24 09:34 +07:00 f1397696-738c-4295-afcd-943feb885714:205 http://www.eic.co.th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/tabid/356/ID/205/Default.aspx จิตอาสา เก็บขยะชายหาดระยอง EPG Innovation Center จัดโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะชายหาดสวนสน&nbsp;ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา Thu, 11 May 2017 02:12:00 Z http://www.eic.co.th/ข่าวและกิจกรรม/tabid/356/ID/205/Default.aspx#Comments 0 http://www.eic.co.th/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/RssComments.aspx?TabID=356&ModuleID=1013&ArticleID=205 http://www.eic.co.th/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/Tracking/Trackback.aspx?ArticleID=205&PortalID=4&TabID=356 EICadmin 2017-05-11 02:12 +00:00 2017-05-11 09:12 +07:00 http://www.eppcup.com/en/update/news/27/%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-epp-%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AF http://www.eppcup.com/en/update/news/27/%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-epp-%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AF พนักงาน EPP แสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ Sat, 24 Dec 2016 00:00:00 Z <p>ในวันเสารที่ 24 ธ.ค. 2559 ที่ผ่านมา พนักงาน EPP โรงงานระยอง รวม 524 คน ร่วมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และแปรอักษรเป็นเลข ๙ อยู่ภายรูปหัวใจ ด้วยสำนึกคุณอย่างหาที่สุดมิได้</p> <p style="text-align: center;"><iframe width="560" height="314" src="//www.youtube.com/embed/kTNtIdVNSTI" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p> Eastern Polypack Company Limited 2016-12-24 00:00 +00:00 2016-12-24 07:00 +07:00 http://www.eppcup.com/en/update/news/28/epp-%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C-%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%9E-%E0%B8%93-%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87 http://www.eppcup.com/en/update/news/28/epp-%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C-%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%9E-%E0%B8%93-%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87 EPP ร่วมสนับสนุนบรรจุภัณฑ์ รองรับผู้มาร่วมถวายสักการะพระบรมศพ ณ ท้องสนามหลวง Mon, 05 Dec 2016 00:00:00 Z <div class="articleEntry Normal"> <p>เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายความอาลัยและสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท อย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด (EPP) จึงได้ร่วมสนับสนุนบรรจุภัณฑ์ ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่เปิดจุดบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม อาทิ โรงเรียนจิตรลดา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มูลนิธิร่วมกตัญญู สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการทำดีเพื่อพ่อ เป็นต้น</p> </div> Eastern Polypack Company Limited 2016-12-05 00:00 +00:00 2016-12-05 07:00 +07:00 f1397696-738c-4295-afcd-943feb885714:72 http://www.epg.co.th/aeroklas/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/tabid/412/ID/72/-AEROKLAS-70.aspx มหกรรมลดราคาครั้งยิ่งใหญ่ AEROKLAS ลดสูงสุด 70% มหกรรมลดราคาครั้งยิ่งใหญ่ สินค้า AEROKLAS ลดสูงสุด 70% ที่จะจัดระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2558 นี้ ณ บริษัท แอร์โรคลาส ระยองจ้า...) ส่วนลูกค้าท่านใดสนใจ สินค้าประดับยนต์ครั้งนี้ห้ามพลาด Thu, 29 Jan 2015 02:00:00 Z http://www.epg.co.th/aeroklas/ข่าว/tabid/412/ID/72/-AEROKLAS-70.aspx#Comments 0 http://www.epg.co.th/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/RssComments.aspx?TabID=412&ModuleID=1137&ArticleID=72 http://www.epg.co.th/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/Tracking/Trackback.aspx?ArticleID=72&PortalID=3&TabID=412 SuperUser Account 2015-01-29 02:00 +00:00 2015-01-29 09:00 +07:00 f1397696-738c-4295-afcd-943feb885714:73 http://www.epg.co.th/aeroklas/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/tabid/412/ID/73/-EPG-AEC.aspx แอร์โรคลาส โตเคียงข้าง EPG พร้อมเข้าตลาดหลักทรัพย์และ AEC บทสัมภาษณ์ของ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทแอร์โรคลาส.ในหัวข้อ &ldquo;แอร์โรคลาส โตเคียงข้าง EPG พร้อมเข้าตลาดหลักทรัพย์และ AEC&rdquo; ในนิตยสาร D Car Magazine Wed, 28 Jan 2015 07:57:00 Z http://www.epg.co.th/aeroklas/ข่าว/tabid/412/ID/73/-EPG-AEC.aspx#Comments 0 http://www.epg.co.th/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/RssComments.aspx?TabID=412&ModuleID=1137&ArticleID=73 http://www.epg.co.th/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/Tracking/Trackback.aspx?ArticleID=73&PortalID=3&TabID=412 SuperUser Account 2015-01-28 07:57 +00:00 2015-01-28 14:57 +07:00