EPG News f1397696-738c-4295-afcd-943feb885714:293 http://www.epg.co.th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%88%E0%B8%B5/tabid/222/ID/293/IPP-Game-2018.aspx IPP Game 2018 คุณชำนาญ วิทูรปกรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสี IPP Game 2018 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 22 โดยในปีนี้ บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน โดยมีบริษัทที่ตั้งอยู่ ณ สวนอุตสาหกรรม IPP เข้าร่วมการแข่งขันรวม 7 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด, บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด, บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด, บริษัท ซูมิริโกะ อีสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ซีออน แอดวานซ์ โพลีมิกซ์ จำกัด, บริษัท ซูมิริโกะ ไฟน์ อีลาสโตเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ฮายาคาวา อิสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด ณ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7 เมื่อเร็วๆ นี้ Mr. Chumnan Vitoorapakorn, Deputy CEO of EPG announced the opening of the 22nd annual IPP Game 2018, where Aeroklas is main host of the event. IPP games aim to forge good relationships between management and employee of EPG’s total of 7 subsidiaries and Joint Venture that operate within the IPP include Aeroklas Co.,Ltd., Aeroflex Co.,Ltd, Eastern Polypack Co.,Ltd., SumiRiko Eastern Rubber (Thailand) Ltd., Zeon Advanced Polymix Co.,Ltd., Sumiriko Fine Elastomer (Thailand) Ltd., HAYAKAWA Eastern Rubber Co.,Ltd.. Tue, 13 Nov 2018 07:30:00 Z http://www.epg.co.th/ข่าว/ข่าวอีพีจี/tabid/222/ID/293/IPP-Game-2018.aspx#Comments 0 http://www.epg.co.th/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/RssComments.aspx?TabID=222&ModuleID=487&ArticleID=293 http://www.epg.co.th/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/Tracking/Trackback.aspx?ArticleID=293&PortalID=0&TabID=222 EPGadmin 2018-11-13 07:30 +00:00 2018-11-13 14:30 +07:00 f1397696-738c-4295-afcd-943feb885714:287 http://www.epg.co.th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%88%E0%B8%B5/tabid/222/ID/287/EPG---EPG-Co-host-Youths-Dharma-practitioner-class.aspx EPG จัดการอบรมปฏิบัติธรรมหลักสูตร “ค่ายวัยใส ใจบริสุทธิ์” / EPG Co-host Youth’s Dharma practitioner class บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG จัดการอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร “ค่ายวัยใส ใจบริสุทธิ์” โดยพระครูสังฆรักษ์ปัญญา วรปัญญาเมธี พระอาจารย์วชิระ สุปภาโส และพระธรรมวิทยากร ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดระฆังโฆสิตาราม ให้แก่เยาวชน ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2561 ณ ธรรมสถานว่องวานิช จ.สมุทรปราการ The Eastern Polymer Group (EPG) Co-host Dharma practitioner class for Youth during 19-21 October 2018 at at Vongvanij-Dhammasathan, Samutprakan Thu, 25 Oct 2018 03:27:00 Z http://www.epg.co.th/ข่าว/ข่าวอีพีจี/tabid/222/ID/287/EPG---EPG-Co-host-Youths-Dharma-practitioner-class.aspx#Comments 0 http://www.epg.co.th/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/RssComments.aspx?TabID=222&ModuleID=487&ArticleID=287 http://www.epg.co.th/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/Tracking/Trackback.aspx?ArticleID=287&PortalID=0&TabID=222 EPGadmin 2018-10-25 03:27 +00:00 2018-10-25 10:27 +07:00 f1397696-738c-4295-afcd-943feb885714:286 http://www.epg.co.th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%88%E0%B8%B5/tabid/222/ID/286/EPG-----EPG-and-Vitoorapakorn-Family-co-hosted-Dharma-practitioner-class-by-Pra-Ajahn-Nuanchan-Kittipanyo.aspx EPG และครอบครัววิทูรปกรณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการอบรมปฏิบัติธรรมหลักสูตร “ ลองดู ” โดยพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ /EPG and Vitoorapakorn Family co-hosted Dharma practitioner class by Pra Ajahn Nuanchan Kittipanyo บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG และครอบครัววิทูรปกรณ์ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการอบรมปฏิบัติธรรม ภายใต้โครงการปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐาน หลักสูตร “ ลองดู ” โดยพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ ให้แก่พนักงาน และผู้สนใจ ระหว่างวันที่ 13 -15 ตุลาคม 2561 ณ ธรรมสถานว่องวานิช จ.สมุทรปราการ The Eastern Polymer Group (EPG) and Vitoorapakorn Family co-hosted Dharma practitioner class by Pra Ajahn Nuanchan Kittipanyo for employee and interested individual during 13-15 October 2018 at at Vongvanij-Dhammasathan, Samutprakan Wed, 24 Oct 2018 09:40:00 Z http://www.epg.co.th/ข่าว/ข่าวอีพีจี/tabid/222/ID/286/EPG-----EPG-and-Vitoorapakorn-Family-co-hosted-Dharma-practitioner-class-by-Pra-Ajahn-Nuanchan-Kittipanyo.aspx#Comments 0 http://www.epg.co.th/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/RssComments.aspx?TabID=222&ModuleID=487&ArticleID=286 http://www.epg.co.th/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/Tracking/Trackback.aspx?ArticleID=286&PortalID=0&TabID=222 EPGadmin 2018-10-24 09:40 +00:00 2018-10-24 16:40 +07:00 f1397696-738c-4295-afcd-943feb885714:285 http://www.epg.co.th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%88%E0%B8%B5/tabid/222/ID/285/EPG-ZAP-EPG-participate-in-ZAPs-Ground-Breaking-Ceremony-for-the-new-Factory-and-Warehouse.aspx EPG ร่วมวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารโรงงานและคลังสินค้าแห่งใหม่ของ ZAP พร้อมเดินหน้าก่อสร้าง/EPG participate in ZAP’s Ground Breaking Ceremony for the new Factory and Warehouse ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPGและคุณยูทากะ อิโซซากิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีออน แอดวานซ์ โพลีมิกซ์ จำกัด หรือ ZAP พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารโรงงานและคลังสินค้าแห่งใหม่ หรือ POD 4 ณ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เมื่อเร็วๆ Dr.Pawat Vitoorapakorn CEO of EPG and Mr. Yutaka Isozaki Managing Director of ZAP along with managements of the company participated in ground breaking ceremony to kick off the construction of new Factory building and Warehouse at Rayong Recently. Wed, 24 Oct 2018 09:21:00 Z http://www.epg.co.th/ข่าว/ข่าวอีพีจี/tabid/222/ID/285/EPG-ZAP-EPG-participate-in-ZAPs-Ground-Breaking-Ceremony-for-the-new-Factory-and-Warehouse.aspx#Comments 0 http://www.epg.co.th/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/RssComments.aspx?TabID=222&ModuleID=487&ArticleID=285 http://www.epg.co.th/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/Tracking/Trackback.aspx?ArticleID=285&PortalID=0&TabID=222 EPGadmin 2018-10-24 09:21 +00:00 2018-10-24 16:21 +07:00