ติดต่อเรา
  • บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด
  • บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด
  • บริษัท อีสเทิร์น โพลีเแพค จำกัด
  • บริษัท อีพีจี อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

770 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : +66 (0)2 383 6599
แฟกซ์ : +66 (0)2 383 6533
เว็บไซต์ : www.epg.co.th
แผนที่:Google Map


บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด

770 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : +66 (0)2 383 6599
แฟกซ์ : +66 (0)2 383 6531 ,(0)2759 5550
เว็บไซต์ : www.Aeroflex.co.th
แผนที่ :Google Map

บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด

62 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา เขตบางนากรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : +66 (0) 2 744 3020-9
แฟกซ์ : +66 (0) 2 744 3030
เว็บไซต์ : www.aeroklas.com
แผนที่:Google Map

บริษัท อีสเทิร์นโพลีแพค จำกัด

50 ซ.บางนา-ตราด 25, ถนนบางนา-ตราด, เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ :
+66 (0)2 744 3139 - 48
แฟกซ์ :
+66 (0)2 3618853 - 4
เว็บไซต์ :
www.eppcup.com
แผนที่:Google Map

บริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด

111/1 หมู่ 2 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
โทรศัพท์ : +66 (0)38 893 599-610 Ext. 2507-2514
แฟกซ์ : +66 (0)38 893 599 Ext. 2507
เว็บไซต์ :www.eic.co.th
แผนที่:Google Map


บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ โพลีเมอร์ เทคโนโลยี (เซี่ยงไฮ้) จำกัด

251# MINYI ROAD , XINQIAO, SONGJIANG INDUSTRY PARK, SHANGHAI, P.R. CHINA 201612
โทรศัพท์ : (8621) 57686198
แฟกซ์ : (8621) 57686362
เว็บไซต์ : -

แผนที่:Google Map