1

1

2

2

3

3


ข่าวอีพีจี

EPG ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 มอบหน้ากากอเนกประสงค์ EP-KARE ให้แก่กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ / EPG donate EP-KARE to Ministry of Social Development and Human Security

EPG ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 มอบหน้ากากอเนกประสงค์ EP-KARE ให้แก่กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ / EPG donate EP-KARE to Ministry of Social Development and Human Security

ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 มอบหน้ากากอเนกประสงค์ EP-Kare จำนวน 20,000 ชุด ให้แก่คุณจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อนำไปส่งต่อให้กับประชาชนใช้เป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมป้องกันฝุ่นและละอองฝอยขนาดเล็กในช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Dr.Pawat Vitoorapakorn CEO of the Eastern Polymer Group (EPG) donate 20,000 EP-KARE (Multipurpose mask) to Mr. Chuti Krairiksh Minister of Social Development and Human Security to helps battle the COVID-19 situation at Ministry of Social Development and Human Security.

EPG ร่วมใจ สู้ภัย Covid-19 มอบหน้ากากอเนกประสงค์ EP-KARE ให้แก่บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / EPG donate EP-KARE to Nation Multimedia Group Plc.

EPG ร่วมใจ สู้ภัย Covid-19 มอบหน้ากากอเนกประสงค์ EP-KARE ให้แก่บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / EPG donate EP-KARE to Nation Multimedia Group Plc.

ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG มอบหน้ากากอเนกประสงค์ EP-KARE จำนวน 10,000 ชิ้น ให้แก่บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยมี นายวีระศักดิ์ พงศ์อักษร บรรณาธิการบริหาร เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งต่อหน้ากากอเนกประสงค์ EP-KARE ให้แก่หน่วยงานและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ สำนักงาน บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป ถ.บางนา-ตราด กรุงเทพฯ

Dr.Pawat Vitoorapakorn CEO of the Eastern Polymer Group (EPG) donate 10,000 EP-KARE (Multipurpose mask) to Mr.Weerasak Phongaksorn Executive editor of Nation Multimedia Group Plc. to support people that were impacted by Covid-19 pandemic at The Nation Multimedia Group Office.

ข่าวบริษัทในเครือ

Get Aggregated RSS

แอร์โรเฟลกซ์ ร่วมมือเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่เชื้อ COVID-19 ต้อนรับเปิดภาคการศึกษา 2563 / AEROFLEX collaborates to prepare the prevention of COVID-19 epidemic as to welcomes academic Year 2020

แอร์โรเฟลกซ์ ร่วมมือเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่เชื้อ COVID-19 ต้อนรับเปิดภาคการศึกษา 2563 / AEROFLEX collaborates to prepare the prevention of COVID-19 epidemic as to welcomes academic Year 2020

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด โดยคุณอนันท์ โรจนเมธินทร์  ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนเป็นตัวแทนผู้บริหาร มอบอุปกรณ์ ป้องกันการแพร่เชื้อ COVID-19 ให้กับโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 7 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เพื่อใช้เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่จะเปิดภาคการศึกษาในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 มูลค่ารวมทั้งสิ้น 29,000.00 บาท โดยมีคุณออมทรัพย์ คำทองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 7 เป็นผู้รับมอบ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม CSR DIW 2020    On June 29, 2020, Aeroflex Company Limited, by Mr. Anand Rotjanamethin, Director of Corporate Management and Development for Sustainability Department, who is the Executive Representative, provides the COVID-19 epidemic prevention equipment to Rayong 7 Self-Help Settlement School in Makhamkhu Sub-district, NikhomPhatthana District, Rayong Province, in amount of 29,000.00 baht to Mrs. Aom-sapKhamthongkaew, Director of Rayong 7 Self-Help Settlement School. This is one of the activities to help society on CSR DIW 2020.

แอร์โรเฟลกซ์ ยูเอสเอ ได้รับรางวัลธุรกิจแห่งปี 2563 / AEROFLEX USA received Business of The Year Award 2020

แอร์โรเฟลกซ์ ยูเอสเอ ได้รับรางวัลธุรกิจแห่งปี 2563 / AEROFLEX USA received Business of The Year Award 2020

แอร์โรเฟลกซ์ ยูเอสเอ ได้รับรางวัลธุรกิจแห่งปี 2563 ประเภทกิจการขนาด 151-250 คน เนื่องจากเป็นสมาชิกหอการค้าที่มีความเป็นเลิศและ มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในเขตมอนโรเคาน์ตี้  บุคคลในภาพ จากซ้ายไปขวา Mr. Brandon Sanchez, คุณ รักษ์พล สิงห์สุวงศ์, Mr. Jim Fairweather, Ms.Yadira Gonzalez, Mr.Greg Ertel Aeroflex USA Inc. received Business of The Year Award 2020 by Monroe County Chamber of Commerce. In picture (left to right): Brandon Sanchez, Lucsapol Singsoowong, Jim Fairweather,Yadira Gonzalez, Greg Ertel.

Aeroklas ร่วมใจ สู้ภัย Covid-19 มอบ Aeroklas face shield ให้แก่โรงพยาบาล / Aeroklas donate Aeroklas Face Shield to Hospital

Aeroklas ร่วมใจ สู้ภัย Covid-19 มอบ Aeroklas face shield ให้แก่โรงพยาบาล / Aeroklas donate Aeroklas Face Shield to Hospital

บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด บริษัทย่อยของ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG ร่วมใจ สู้ภัย Covid-19 มอบ Aeroklas face shield หรือกระจังป้องกันใบหน้า ให้แก่โรงพยาบาล อาทิ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์, โรงพยาบาลแม่ระมาด, โรงพยาบาลสามเงา, โรงพยาบาลหนองกุงศรี, โรงพยาบาลพะเยา, โรงพยาบาลยะลา และสภากาชาดไทย เป็นต้น เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการรับเชื้อไวรัส Aeroklas Co., Ltd. (Aeroklas), a manufacturer and distributor of Automotive Parts and Accessories, a subsidiary of the Eastern polymer Group (EPG) donate Aeroklas Face Shield (personal protective equipment) to Hospital such as Ch3 International Hospital, Maeramad Hospital, Samngao Hospital, Nongkungsri Hospital, Phayao Hospital, Yala Hospital and The Thai Red Cross Society to help battle the COVID-19 situation.

TJM ร่วมกับ TJM-SV Auto Tire ร่วมใจ สู้ภัย Covid-19 มอบ Aeroklas Face Shield และบรรจุภัณฑ์อาหาร EPP ให้แก่โรงพยาบาล และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน / TJM collaborate with TJM-SV Auto Tire donate Aeroklas Face Shield and Food Packaging to Hospital and Who wer

TJM ร่วมกับ TJM-SV Auto Tire ร่วมใจ สู้ภัย Covid-19 มอบ Aeroklas Face Shield และบรรจุภัณฑ์อาหาร EPP ให้แก่โรงพยาบาล และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน / TJM collaborate with TJM-SV Auto Tire donate Aeroklas Face Shield and Food Packaging to Hospital and Who wer

TJM Products Pty. Ltd. หรือ TJM บริษัทย่อยของ EPG ร่วมกับ TJM-SV Auto Tire ร่วมใจ สู้ภัย Covid-19 มอบ Aeroklas Face Shield หรือกระจังป้องกันใบหน้า พร้อมอาหารที่ใส่ในบรรจุภัณฑ์อาหาร EPP มอบให้แก่ โรงพยาบาล เจ้าหน้าหน่วยงานราชการ กลุ่มพระสงฆ์ แม่ชี กลุ่มผู้แสวงบุญจากประเทศอินเดีย และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ภายในจังหวัดกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดสงขลา TJM Products Pty. Ltd. Or TJM, a subsidiary of the Eastern polymer Group (EPG) collaborate with TJM-SV Auto Tire, donate Aeroklas Face Shield (personal protective equipment) and Food in EPP Food Packaging to Hospital, Government Officials, Monks, Nuns, Pilgrims from India and Who were impact by Covid-19 in Bangkok and Song Khla.