บริษัทในเครือ EPG
 • บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด
 • บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด
 • บริษัท อีสเทิร์น โพลีเแพค จำกัด
 • บริษัท อีพีจี อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
 • บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ โพลีเมอร์ เทคโนโลยี (เซี่ยงไฮ้) จำกัด
 • ธุรกิจร่วมทุน

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายฉนวนยางกันความร้อน/เย็น ดำเนินธุรกิจโดยบริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

“แอร์โรเฟลกซ์” (AFC)

ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายฉนวนยางกันความร้อน/เย็น โดยเป็นผู้ผลิตรายสำคัญของโลกที่ผลิตและจำหน่ายฉนวนยางกันความร้อน/เย็น โดยใช้สารตั้งต้นประเภทยางสังเคราะห์ Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) ที่บริษัทเป็น ผู้คิดค้นและวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมีสิทธิบัตรหลายฉบับและจัดจำหน่ายไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกกว่า 100 ประเทศ ฉนวนยางของแอร์โรเฟลกซ์ มีคุณสมบัติที่โดดเด่นกว่าผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งในตลาด โดยสามารถใช้งานในช่วงอุณหภูมิที่กว้างกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป สามารถใช้งานได้ระหว่าง -200oC ถึง 125oC ทนทานต่อสภาวะอากาศ ความชื้นสูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แอร์โรเฟลกซ์ ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายเพื่อประหยัดพลังงานโดยรักษาอุณหภูมิในวิศวกรรมระบบปรับอากาศ เป็นฉนวนสำหรับท่อแอร์ ท่อนำความเย็นและความร้อนในตัวอาคาร และนำไปใช้หุ้มท่อส่งลมเย็นเพื่อป้องกันการเกิดหยดน้ำ

ฉนวนยางของแอร์โรเฟลกซ์มีการจำหน่ายในหลากหลายประเทศทั่วโลก ภายใต้เครื่องหมายการค้า หรือ แบรนด์ของตนเองทั้งหมด 3 แบรนด์ ได้แก่ “AEROFLEX” “AEROCEL” และ “CELFLEX”

ฐานการผลิตของแอร์โรเฟลกซ์ มีทั้งหมด 5 ฐานการผลิต ซึ่งกระจายตั้งอยู่ตามแต่ละประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งได้แก่ ประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอินเดีย และในประเทศจีนอีกจำนวน 2* แห่ง นอกจากนี้ยังมีการดำเนินธุรกิจในลักษณะ Licensing อีกจำนวน 2 แห่ง ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ประเทศรัสเซีย ทำให้แอร์โรเฟลกซ์สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครบถ้วนและทั่วถึง

* ฐานการผลิตของแอร์โรเฟลกซ์ ในประเทศจีน 2 แห่ง คือ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ โพลีเมอร์ เทคโนโลยี (เซี่ยงไฮ้) จำกัด (APT) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ EPG 1 แห่ง และ บริษัท แอร์โรเซล คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล (เจียงซู) จำกัด (ACM) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของ AFC 1 แห่ง


บริษัทย่อยของบริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด
 1. Aeroflex USA Inc. (USA)
 2. บริษัท เอพีเอส จำกัด (ประเทศไทย)
บริษัทร่วมทุนของบริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด
 1. Aerocel Construction Material (Jiangsu) Co., Ltd. (China)
 2. ALP Aeroflex India Private Ltd. (India)

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอุปกรณ์และตกแต่งยานยนต์ ดำเนินธุรกิจโดยบริษัท แอร์โรคลาส จำกัด บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

“แอร์โรคลาส” (Aeroklas)

บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์และตกแต่งยานยนต์ชั้นนำของโลก ภายใต้การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้ครอบครองสิทธิบัตรของตนเอง โดยชิ้นส่วนที่ แอร์โรคลาส ผลิตและจัดจำหน่าย เป็นชิ้นส่วนที่ใช้ในการตกแต่งและต่อเติมเพื่อให้รถกระบะสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์ของแอร์โรคลาสมีการจำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า หรือ แบรนด์ “Aeroklas”

ผลิตภัณฑ์หลักของแอร์โรคลาส ได้แก่

พื้นปูกระบะ (Bed Liner)

ใช้ติดตั้งบนกระบะ เพื่อเพิ่มความทนทานและสมรรถนะในการบรรทุกสินค้า โดยมีจุดเด่นคือ แอร์โรคลาส เป็นผู้ผลิตรายเดียวที่มีเทคโนโลยีและถือครองสิทธิบัตรในการผลิตพื้นปูรถกระบะโดยใช้ระบบตัวยึด (Plate) ซึ่งสามารถติดตั้งบนรถกระบะได้โดยไม่จำเป็นต้องเจาะรูบนตัวถังรถเป็นรายแรกของโลก ผลิตจากพลาสติกประเภท HDPE (High Density Polyethelene)

หลังคารถกระบะ (Canopy)

ใช้ติดตั้งหลังรถกระบะ เพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับผู้โดยสาร และสามารถบรรทุกวัสดุได้อย่างปลอดภัย โดย แอร์โรคลาส เป็นผู้ผลิตรายแรกของโลกที่ผลิตและจัดจำหน่ายหลังคารถกระบะที่ผลิตจาก ABS Alloy ชนิดพิเศษภายใต้สูตรการผลิตที่บริษัทพัฒนาเอง มีน้ำหนักเบากว่าหลังคาประเภทอื่น และเป็นแบบ 2 ชั้น ขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวไร้รอยต่อ สามารถป้องกันอุณหภูมิภายนอกและรักษาอุณหภูมิภายใน เพิ่มความปลอดภัยในกรณีเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากวัสดุ ABS Alloy จะไม่แตกเป็นปลายแหลมและสามารถนำไปรีไซเคิลได้

ฝาครอบรถกระบะ (Deck Cover)

เป็นอุปกรณ์สำหรับติดตั้งหลังรถกระบะ โดยไม่ต้องเจาะตัวถังรถ สามารถล็อคได้ ซึ่งสามารถป้องกันวัสดุที่อยู่หลังรถกระบะไม่ให้ตกหล่น ป้องกันฝุ่นละอองและฝน รวมทั้งเพิ่มความสวยงามให้กับรถกระบะ ฝาครอบรถกระบะของแอร์โรคลาสผลิตจาก Polycarbonate ABS (PC-ABS) ซึ่งมีความเหนียวและแข็ง น้ำหนักเบา กว่าวัสดุอื่นๆ

บันไดข้างรถ (Side Step)

เป็นอุปกรณ์สำหรับรถยนต์อเนกประสงค์ (SUV) และรถกระบะยกสูง ใช้เป็นบันไดพักเท้าก่อนการเหยียบขึ้นรถ ผลิตจากพลาสติกประเภท Polymer Alloy มีจุดเด่นที่น้ำหนักเบา เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์อื่นๆ

อุปกรณ์ชิ้นส่วนและตกแต่งยานยนต์อื่นๆ สำหรับรถกระบะ รถ SUV รถยนต์โดยสาร และอุปกรณ์ชิ้นส่วนสำหรับรถเพื่อการเกษตรรวมถึงแผ่นพลาสติกอเนกประสงค์ใช้ในธุรกิจการเกษตร

ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ TJM

บริษัท TJM Products Pty Ltd. จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศออสเตรเลียเมื่อปี 2516 เป็นบริษัทที่ใหญ่เก่าแก่และมีช่องทางจำหน่ายระบบร้านค้าภายใต้ยี่ห้อ TJM มากที่สุดของออสเตรเลีย กว่า 44 ปีที่ TJM ได้ก่อตั้ง และขยายร้านค้าภายใต้แบรนด์ TJM กว่า 63 แห่ง และช่องทางร้านประดับยนต์ทั่วไปอีก 30 แห่งทั่วประเทศออสเตรเลีย และมีรายได้ติด 1 ใน 2 ของ ยอดขายสูงสุดในตลาด สินค้า 4WD และรถ SUV

TJM เป็นผู้เชี่ยวชาญและบุกเบิกผลิตภัณฑ์สำหรับรถกระบะ 4WD ผลิตภัณฑ์ของ TJM ได้รับความไว้วางใจ ในเรื่องนวัตกรรมการออกแบบ จนไปถึงการควบคุมคุณภาพการผลิตของสินค้า ทำให้เป็นที่ไว้วางใจและยอมรับในตลาด ผลิตภัณฑ์ TJM ได้แก่ กันชน / โช๊คอัพ / Winch และอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการท่องเที่ยวเดินป่า เต๊นท์ หลังคาผ้าใบ เป็นต้น

ปัจจุบัน แอร์โรคลาส มีฐานการผลิตรวม 3 แห่ง ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศจีน และประเทศมาเลเซีย โดยกำลังการผลิตหลักอยู่ในประเทศไทย ที่โรงงานในโครงการเขตอุตสาหกรรม ไอพีพี อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยองและโรงงานสาขาที่เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ในขณะที่บริษัทย่อยในต่างประเทศ เช่น ประเทศ สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย ทำหน้าที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าภายในประเทศดังกล่าว และประเทศใกล้เคียง

 

ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Flexiglass

Flexiglass Challenge Pty.Ltd จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศออสเตรเลีย เมื่อปีค.ศ.1949 ประกอบกิจการร้านจำหน่ายสินค้าตกแต่งรถกระบะ ประเภทขับเคลื่อน 2 ล้อ (2WD) และ 4 ล้อ (4 WD) ในประเทศออสเตรเลีย สินค้าที่มีชื่อเสียง ได้แก่ หลังคารถกระบะ (Canopy) และ Trays เป็นต้น ปัจจุบัน Flexiglass มีตัวแทนจำหน่ายและ ช่องทางจำหน่ายมากกว่า 100 แห่ง อีกทั้งมีสาขาตนเองรวม 5 แห่ง

      

รายชื่อบริษัทย่อยของบริษัท แอร์โรคลาส จำกัด
 1. Aeroklas USA Inc. (USA)
 2. Aeroklas Australia Pty Ltd. (Australia)
 3. Aeroklas (Shanghai) Co., Ltd. (China)
 4. Aeroklas Europe GmbH (Germany)
 5. Aeroklas Malaysia Sdn.Bhd. (Malaysia)
รายชื่อบริษัทย่อย ของ Aeroklas Australia Pty Ltd.
 1. TJM Products Pty.,Ltd. (Australia)
 2. Flexiglass Challenge Pty.Ltd
รายชื่อบริษัทย่อย ของ TJM Products Pty.,Ltd.
 1. TJM Off-Road Products Inc (USA)
 2. TJM Products MEA DMCC (UAE)

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกดำเนินธุรกิจโดยบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด

“อีสเทิร์น โพลีแพค” (EPP)

ธุรกิจหลักของอีสเทิร์น โพลีแพค คือ การผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับใช้เพียงครั้งเดียว สำหรับเครื่องดื่มและอาหารต่างๆ อาทิ ถ้วยน้ำดื่ม กล่องอาหาร จาน และชาม ที่ผลิตขึ้นภายใต้เครื่องหมายการค้า “EPP” (“อีพีพี”) ซึ่งเป็นที่รับรู้ในกลุ่มผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่มในทุกระดับ ว่าเป็นสินค้าคุณภาพสูง (Premium Products) และในปีที่ผ่านมานี้ ยังได้มีการแนะนำเครื่องหมายการค้าใหม่ที่มีชื่อว่า “eici” (“อีซี่) เพื่อมาใช้ขยายตลาดไปยังสินค้าราคาประหยัด  ผลิตภัณฑ์ของอีสเทิร์น โพลีแพคแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่

ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติก (Plastic Packaging)

 1. บรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องดื่ม อาทิ ถ้วยน้ำเย็น ถ้วยน้ำร้อน ฝาปิดถ้วย และหลอด เป็นต้น ซึ่งผลิตจากพลาสติกประเภทต่างๆ ได้แก่ (1) Polypropylene (PP), (2) กลุ่ม Polystyrene (PS) ซึ่งได้แก่ General Purpose Polystyrene (GPPS), High Impact Polystyrene (HIPS) และ K-Resin) และ (3) Polyethylene Terephthalate (PET)
 2. บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร อาทิ กล่องอาหารแช่แข็งที่ทนความร้อนสูงระดับไมโครเวฟ กล่องเบเกอรี่ กล่องผลไม้ ถาดไข่ และถ้วยซอส เป็นต้น โดยบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดนี้ผลิตจากพลาสติกประเภทต่างๆ เช่นเดียวกับบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในลักษณะต่างๆ

ผลิตภัณฑ์แผ่นพลาสติก (Plastic Sheet)

อีสเทิร์น โพลีแพค ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นพลาสติกให้แก่ ลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่จะนำแผ่นพลาสติกนั้นไปผ่านกระบวนการผลิตอีกขั้นตอนหนึ่งเพื่อผลิตเป็นสินค้า อาทิ ชิ้นส่วนตกแต่งรถยนต์ แผ่นรองขวดและกระป๋อง ป้ายโฆษณา และลอนหลังคารูปแบบต่างๆ เป็นต้น โดยประเภทพลาสติกที่นำมาใช้ในการผลิต ได้แก่ Polypropylene (PP), Polyethylene Terephtalate (PET), Polystyrene (PS) Polycarbonate (PC), Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) เป็นต้น ขึ้นกับความเหมาะสมตามลักษณะการใช้งาน

ปัจจุบัน อีสเทิร์น โพลีแพค มีฐานการผลิตหลักตั้งอยู่ที่ จ.ระยอง จำนวน 2 โรงงาน

ธุรกิจเพื่อการวิจัยและพัฒนาดำเนินธุรกิจโดยบริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด

“บริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด” (EIC)

บริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจวิจัยพัฒนา ทดสอบวัสดุและผลิตภัณฑ์ และบริการสอบเทียบ โดยเป็นหน่วยงานสำคัญที่สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ บริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ เป็นหนึ่งในศูนย์การวิจัยด้านโพลีเมอร์ภาคเอกชนที่ทันสมัยแห่งหนึ่งในประเทศไทย ด้วยศักยภาพด้านเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์การทดสอบ วิธีการดำเนินงาน และประสบการณ์ในด้านการทดสอบ ทำให้บริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ สามารถให้บริการวิเคราะห์และทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานการทดสอบระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับในด้านผลิตภัณฑ์ยาง พลาสติก โลหะ บรรจุภัณฑ์ และชิ้นส่วนยานยนต์ รวมถึงสามารถให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดในด้านมิติและอุณหภูมิได้อีกด้วย ปัจจุบันมีการให้บริการทดสอบแก่บริษัทอื่นๆ ภายนอกด้วยเช่นกัน

เทคโนโลยีที่โดดเด่นได้แก่

 1. Deep Low Temperature Chamber เป็นเทคโนโลยีสำหรับการทดสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพของวัสดุ ภายใต้สภาวะอุณหภูมิต่ำ โดยอุณหภูมิต่ำสุดในการทดสอบผลิตภัณฑ์อยู่ที่ -80 องศาเซลเซียส เหมาะสำหรับใช้ทดสอบวัสดุ โพลีเมอร์ ตามมาตรฐาน Customer Method
 2. Fire Testing เทคโนโลยีทดสอบการติดไฟและลามไฟของ วัสดุต่างๆ โดยมีอุปกรณ์การทดสอบตาม มาตรฐานต่างๆ ที่สำคัญของโลก เช่น Cone Calorimeter, UL และ LOI ซึ่งถือเป็นอุปกรณ์ การทดสอบการเผาไหม้ที่สำคัญ ใช้ทดสอบฉนวนยาง และพลาสติกชนิดต่างๆ ตามมาตรฐาน UL, EN, FM, DIN, GB/T, BS, ASTM, ISO
 3. Walk-in Chamber เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการจำลองสภาวะ เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์จริง ภายใต้อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ โดยสามารถรองรับอุณหภูมิได้ในช่วงระหว่าง -40 ถึง 100 องศาเซลเซียส และความชื้น 15 ถึง 95% RH ส่วนมากจะนิยมใช้ทดสอบชิ้นส่วนรถยนต์ และ วัสดุก่อสร้าง ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ (Customer Method)
 4. Salt Spray Test เป็นเทคโนโลยีการตรวจสอบความกัดกร่อนของ โลหะภายใต้บรรยากาศต่างๆ ตามมาตรฐาน ASTM, JIS และ ISO

บริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 / ISO/IEC 17025:2005 / ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ทะเบียนเลขที่ ว-230 และเมื่อมกราคม 2560 ที่ผ่านมา ได้รับ Ford Laboratory Accreditation เป็นการรับรองความสามารถในการทดสอบผลิตภัณฑ์พลาสติก สี และชิ้นส่วนตกแต่งยานยนต์ภายใน (Soft Trim Material) จาก Ford Motor Research and Engineering (Nanjing) Co.,Ltd. จำนวน 54 รายการทดสอบ ทำให้อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ สามารถรองรับการทดสอบตามมาตรฐาน Ford และให้บริการทดสอบให้กับลูกค้าของ Ford ได้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญที่ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำระดับโลก

ธุรกิจสนับสนุนอื่นๆ ดำเนินธุรกิจโดยบริษัท แอร์โรเฟลกซ์ โพลีเมอร์ เทคโนโลยี (เซี่ยงไฮ้) จำกัด

“แอร์โรเฟลกซ์ โพลีเมอร์ เทคโนโลยี (เซี่ยงไฮ้)” (APT)

ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าฉนวนแอร์โรเฟลกซ์ชนิดเกรดพิเศษในประเทศจีน และสนับสนุนธุรกิจผลิตและจำหน่าย 3 ธุรกิจที่กล่าวมาข้างต้น ให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น

 1. สนับสนุนบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด (EPP) ในการจัดหาสินค้าสำหรับธุรกิจซื้อมาจำหน่ายไป เช่น ถ้วยกระดาษ ช้อน และซ้อมพลาสติก เป็นต้น
 2. สนับสนุนบริษัทแอร์โรเฟลกซ์ จำกัด (AFC) โดยการนำเข้า จัดจำหน่ายฉนวนยางกันความร้อน/เย็น EPDM และกลุ่มอุปกรณ์เสริมฉนวนต่างๆ
 3. สนับสนุน TJM ในการจัดหาสินค้า จัดเก็บสินค้า และจัดส่งสินค้า
 4. นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่จัดซื้อเครื่องจักร เคมีภัณฑ์ ให้กับบริษัทในกลุ่มและนอกกลุ่มในบทบาทของ International Trading

ธุรกิจร่วมทุนโดยการลงทุนในบริษัท โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ซีออน แอดวานซ์ โพลีมิกซ์ จำกัด


“โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย)” (TER)

การลงทุนในบริษัท โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับธุรกิจผลิตยางกันสะเทือน ฉนวนกันเสียงในเครื่องยนต์ และสายส่งน้ำมันในรถยนต์และจักรยานยนต์ เป็นต้น

บริษัทมีรายได้จากการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทกับกลุ่มบริษัทซูมิโตโม ริโก จำกัด จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้ผลิตยางกันสะเทือนสำหรับรถยนต์รายใหญ่สุดแห่งหนึ่งของโลก รวมถึงสินค้าประเภทชิ้นส่วนยางหุ้มเครื่องยนต์เพื่อกันเสียง และท่อส่งน้ำมันสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จัดจำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของโลกทุกรายที่มีฐานการผลิตในประเทศไทยและส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลก

บริษัท ถือหุ้นสามัญใน โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ จำนวนร้อยละ 30.0 (ไม่นับรวมหุ้นบุริมสิทธิ) แต่มีสิทธิในการออกเสียงและรับส่วนแบ่งผลกำไรร้อยละ 20.0 เนื่องจาก บริษัทซูมิโตโม ริโก จำกัดถือหุ้นบุริมสิทธิ อีก 25,000 หุ้น ซึ่งหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวมีสิทธิออกเสียงและได้รับเงินปันผล 30 เท่าของหุ้นสามัญ แต่ทั้งนี้ ตามข้อตกลงของการร่วมทุน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 81

ผลิตภัณฑ์ของโตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ จัดจำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตและประกอบรถยนต์ในประเทศเป็นหลัก สำหรับผลิตภัณฑ์ส่วนที่เหลือโตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ มีการจำหน่ายให้แก่ บริษัทในกลุ่มซูมิโตโม ริโก จำกัด และบริษัทรถยนต์ในส่วนอื่นของโลก กำลังการผลิต และโรงงานโตไกอิสเทิร์น รับเบอร์ ผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจากโรงงานของตัวเองจำนวน 2 โรงงาน ซึ่งตั้งอยู่ที่เขตอุตสาหกรรม IPP อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง และนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง


“ซีออน แอดวานซ์ โพลีมิกซ์” (ZAP)

การลงทุนในบริษัท ซีออน แอดวานซ์ โพลีมิกซ์ จำกัด

สำหรับธุรกิจผลิตและจำหน่ายสารผสมยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ให้กับลูกค้าในอุตสาหกรรมหลายประเภททั้งในและต่างประเทศ โดยกว่าร้อยละ 70 จัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อนำไปผลิตเป็นยางกันสะเทือน หรือ ยางขอบกระจกและประตูรถยนต์หรือชิ้นส่วนยางอื่นๆ ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ปัจจุบันบริษัท ซีออน แอดวานซ์ โพลีมิกซ์ ผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจากโรงงานของตัวเองจำนวน 2 โรงงาน ซึ่งตั้งอยู่ที่เขตอุตสาหกรรม IPP อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง มีกำลังการผลิตทั้งสิ้น 47,000 ตันต่อปี ซึ่งจัดได้ว่าเป็นผู้ผลิตยางผสมและยางสังเคราะห์รายใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน

บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 27.0 ของบริษัท ซีออน แอดวานซ์ โพลีมิกซ์ จำกัด

ผลิตภัณฑ์ของซีออน แอดวานซ์ โพลีมิกซ์ส่วนมากจัดจำหน่ายให้แก่กลุ่มลูกค้าประเภทผู้ประกอบการยานยนต์ (Original Equipment Manufacturer “OEM”) ซึ่งมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มลูกค้าประเภทดังกล่าว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ