ความเป็นมา

พ.ศ. 2560 - 2561

ปี 60/61
ธันวาคม 2560 Aeroklas Australia Pty. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ลงนามในสัญญาซื้อหุ้นของ Flexiglass Challenge Pty. Ltd.(Flexiglass) ในสัดส่วนร้อยละ 100 Flexiglass ประกอบกิจการร้านจำหน่ายสินค้าตกแต่งรถกระบะ ประเภทขับเคลื่อน 2 ล้อ และ 4 ล้อ ในประเทศออสเตรเลีย โดยมี distributors และ dealers มากกว่า 100 แห่ง อีกทั้ง มีสาขาของตนเองรวม 5 แห่ง

พ.ศ. 2557 - 2559

ปี 57/58
กุมภาพันธ์ 2558 Aeroklas Australia Pty.Ltd. (Aeroklas-AU) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทซื้อกิจการของ TJM Products Pty Ltd (TJM) ประเทศออสเตรเลีย เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและขยายธุรกิจเพิ่มเติมในต่างประเทศ

ปี 58/59
พฤษภาคม 2558 บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าร่วมทุนจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศมาเลเซียกับ LSF TECHNOLOGY SDN.BHD. เพื่อประกอบกิจการ ผลิตและขายสินค้าให้กับค่ายรถต่างๆ ในประเทศมาเลเซีย บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด จะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทใหม่ และ LSF TECHNOLOGY SDN.BHD. จะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทใหม่

พ.ศ. 2555 - 2557

ปี 2555 ปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยให้บริษัท ตะวันออกโปลีเมอร์อุตสาหกรรม จำกัด (ภายหลังได้แปรสภาพเป็น บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)) เปลี่ยนการดำเนินธุรกิจเป็นบริษัทลงทุน (Holding Company)

ปี 2556 บริษัทได้แปรสภาพบริษัทเป็นมหาชนเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 2,100 ล้านบาท เป็น 2,800 ล้านบาท นำหุ้นสามัญจำนวน 700 ล้านหุ้นเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป ซึ่งภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ กลุ่มตระกูลวิทูรปกรณ์ จะถือหุ้นเหลือร้อยละ 75.0

ปี 2556 ครบรอบ 35 ปี ของกลุ่มบริษัท

ปี 2557 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกจำนวน 700 ล้านหุ้นมูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5.80 บาทมีมูลค่ารวมหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 4,060 ล้านบาท และเริ่มทำการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557

พ.ศ. 2553

บริษัทได้ก่อตั้งบริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ EIC เพื่อทำการวิจัยและพัฒนาให้กับบริษัทต่างๆ ภายในกลุ่มบริษัท และด้วยศักยภาพด้านเทคโนโลยี จึงสามารถให้บริการวิเคราะห์และทดสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามมาตรฐานการทดสอบระดับสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับในด้านผลิตภัณฑ์ยาง พลาสติก โลหะ เซรามิก บรรจุภัณฑ์และชิ้นส่วนยานยนต์ ให้กับบริษัทนอกกลุ่มด้วย

พ.ศ. 2544

บริษัทได้ก่อตั้งบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด หรือ EPP โดยการเข้าซื้อสินทรัพย์ของ บริษัท ไทยโมเดิร์น พลาสติค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก ภายใต้แบรนด์ “EPP”

พ.ศ. 2539

บริษัทขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอุปกรณ์และตกแต่งยานยนต์ โดยเริ่มจากการออกแบบ ผลิตและจัดจำหน่ายแผ่นพลาสติกปูพื้นรถกระบะ(Bed Liner) ซึ่งบริษัทเป็นผู้พัฒนาออกแบบเทคโนโลยีการติดตั้งชนิดที่ไม่จำเป็นต้องเจาะรูตัวถังรถกระบะซึ่งบริษัทได้จดสิทธิบัตรเทคโนโลยีดังกล่าวไว้ในประเทศต่างๆ ทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย และบริษัทได้ผลิตและจำหน่ายภายใต้แบรนด์ “Aeroklas” บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด หรือ Aeroklas จึงได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ต่อมาบริษัทได้ขยายสายผลิตภัณฑ์ในการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์และตกแต่งยานยนต์ในส่วนหลังคาคลุมกระบะรถยนต์ (Canopy) ฝาครอบกระบะรถยนต์ (Deck Cover) และบันไดข้างรถยนต์ (Side Step)

พ.ศ. 2538

บริษัทร่วมลงทุนกับบริษัท ซูมิโตโม ริโก จำกัด จากประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งบริษัท โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ TER เพื่อผลิตยางกันสะเทือน (Anti-vibration Rubber Product) ในรถยนต์ และในปีเดียวกันบริษัทร่วมลงทุนกับกลุ่มบริษัท ซีออน คอร์ปอเรชั่น และกลุ่มบริษัท โตโยต้า ทูโช จากประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งบริษัท ซีออน แอนวานซ์ โพลีมิกซ์ จำกัด หรือ ZAP เพื่อผลิตยางผสม (Compound Rubber) เพื่อใช้ในการผลิตยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์เป็นหลัก

พ.ศ. 2521

กลุ่มตระกูลวิทูรปกรณ์ได้ก่อตั้งบริษัท ตะวันออกโปลีเมอร์อุตสาหกรรม จำกัด (ภายหลังได้แปรสภาพเป็น บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG) หลังจากประสบความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตฉนวนยางกันความร้อน/เย็น ภายใต้สูตรและเทคโนโลยีการผลิตซึ่งกลุ่มตระกูลวิทูรปกรณ์เป็นผู้คิดค้นและครอบครอง และเนื่องด้วยคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ฉนวนยางที่ดีกว่าผลิตภัณฑ์ฉนวนยางทั่วไป ส่งผลให้ธุรกิจดังกล่าวของบริษัทมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฉนวนยางกันความร้อน/เย็น และส่วนประกอบภายใต้แบรนด์ “Aeroflex” ของบริษัทไปทั่วโลก